Zapisy dotyczące alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na biogaz ukazały się w wydanym w połowie listopada br. rozporządzeniu Komisji Europejskiej. W opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) proces termomechanicznego przetwarzania ubocznych produktów zwierzęcych na ekologiczne paliwo jest bezpieczny i nie zagraża zdrowiu ludzi. Dotychczas Naukowy Komitet Sterujący oraz EFSA kwestionowały takie metody jak m.in. hydrolizę zasadową, gazyfikację Brookesa czy spalanie tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym (rozporządzenie Komisji 92/2005). Szczegółowe parametry procesu termomechanicznej produkcji paliwa ekologicznego określone są w załączniku do powyższej dyrektywy. Więcej informacji w Dzienniku Urzędowym UE nr L 314, z 15 listopada br. 2006 r., str. 4 – 6.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj