23 lutego w sosnowieckim Media Centrum ruszyła finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach proekologiczna kampania społeczna pn. „Życie po śmieciach”.

Jej celem jest wsparcie projektu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która poprzez przyznanie samorządom tzw. władztwa nad odpadami zmiany w zagospodarowywaniu odpadów komunalnych na wzór większości krajów Unii Europejskiej. Dzięki ustawie gospodarka odpadami będzie należeć do zadań gmin. Samorządy wyznaczą stawkę za wywóz śmieci, która zastąpi płacone dzisiaj kwoty na rzecz firm odbierających śmieci.

Prace nad nowym prawem regulującym te kwestie są już na ukończeniu, dlatego zainicjowana przez Fundusz całoroczna kampania społeczna ma służyć przekazaniu mieszkańcom naszego regionu wiedzy na ten temat i wpływać na zmianę świadomości oraz wrażliwości ekologicznej ludzi, by nie godzili się na dzikie wysypiska, bezpańskie sterty śmieci w bramach, i brudne podwórka i pełne nieposegregowanych śmieci wysypiska.

W inauguracji akcji pn. Życie po śmieciach” uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, urzędnicy, socjologowie, dziennikarze, działacze społeczni. Kampania, którą przez cały rok poprowadzi Fundacja „Edukacja Bez Granic” wspólnie z Telewizją TVS i Dziennikiem Zachodnim, przewiduje organizację wielu wydarzeń, happeningów, akcji i konkursów społecznych popularyzujących tę tematykę oraz publikacje na ten temat w mediach regionalnych oraz w Internecie. Zaplanowano reportaże prezentujące przykłady innych krajów europejskich i ich sposoby poradzenia sobie ze śmieciami. Już uruchomiono w Internecie specjalną interaktywną mapę dzikich wysypisk tworzoną przez mieszkańców województwa. Działają specjalne portale zajmujące się dokumentacja zdarzeń dziejących się w ramach kampanii oraz wymianą i prezentacją opinii i poglądów mieszkańców regionu na ten temat (www.zycieposmieciach.pl oraz www.slask.naszemiasto.pl) a także profil na Facebooku.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj