Prezydent Żyrardowa oraz zarząd spółki PGK podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie ze środków europejskich projektu dotyczącego między innymi rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.

Projekt pn. ,,Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” został złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość przedsięwzięcia, to kwota sięgająca 67 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniesie ponad 40 mln zł.

W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich. Realizacja tego zadania poprawi komfort życia mieszkańców ponad stuletnich domów w centrum miasta. Kanalizacja sanitarna powstanie również w ul. Andersa i 11-go listopada. W ulicy Jaktorowskiej natomiast przebudowana zostanie sieć wodociągowa. W projekcie przewidziana jest też budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej.

Projekt unijny zakłada też budowę suszarni osadów oraz dwóch kolektorów sanitarnych. Kolektor ,,R” powstanie w miejscu dawnego kolektora roszarniczego i przebiegać będzie od ul. Mickiewicza, przez tory kolejowe, tereny dawnych zakładów lniarskich Centrali i Bielnika, aż do oczyszczalni przy ul. Czystej. Kolektor ,,D” poprowadzony zostanie od ul. Łąkowej, przez ul. Skrowaczewskiego, ul. 1 Maja do ul. Czystej i od ul. Skrowaczewskiego do granic miasta, w kierunku Wiskitek. Ponadto planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków, ujęcia wody ,,Sokule” i Stacji Uzdatniania Wody, przez co poprawi się efektywność pracy oczyszczalni ścieków i jakości ścieków oczyszczonych.

Projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2015.

źródło: zyrardow.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj