Prezydent Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: „Ekologia i ochrona środowiska”, w zakresie edukacji kształtującej właściwe postawy proekologiczne.

Na realizację zadania przeznaczonych jest 14 tys zł.  Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:

  1. organizowanie konkursów propagujących ochronę środowiska
  2. prowadzenie prelekcji w szkołach m.in. na temat właściwego postępowania z odpadami oraz problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego
  3. organizowanie selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych

Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2009 r.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj