Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie zainwestował w energię odnawialną. 26 lutego br. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku instalacji kolektorów słonecznych firmy Viessmann o powierzchni blisko 1500 m2. Wykonana instalacja jest największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce i jednym z większych w Europie. Całkowity koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie ponad 4,3 mln zł. Została ona sfinansowana przez EkoFundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych. Aktualnie zapotrzebowanie na ciepłą wodę kształtuje się na poziomie 19,7 tys. m3. Aby ogrzać taką ilość wody, potrzeba 4088 GJ energii rocznie. Wydajność zamontowanej instalacji to 2118 GJ/rok. Dodatkowo w ramach inwestycji wyposażono szpital w ekonomizery spalin, zabudowane za istniejącymi kotłami parowymi. Pozwolą one odzyskać część energii cieplnej zgromadzonej w spalinach (1320 GJ rocznie). W sumie dzięki instalacji kolektorów słonecznych oraz ekonomizerów – w zależności od warunków atmosferycznych – szpital będzie mógł nawet w 100% pokryć zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody, a co za tym idzie – obniżyć koszty funkcjonowania obiektu. Ponadto zyska na tym środowisko, gdyż instalacja ograniczy emisje szkodliwych substancji do atmosfery (w przypadku CO2 będzie to ok. 175 Mg rocznie). Instalację kolektorów słonecznych wykonało konsorcjum firm Z.B.I. „Wachelka i Łyczba” oraz PPUH „Rapid”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj