Zakończyła się wspólna inwestycja gmin Żabno i Lisia Góra. Jej efektem jest ponad ośmiokilometrowy odcinek tranzytu ścieków. Trwające pięć miesięcy prace kosztowały blisko 4,4 mln zł, z czego 60% środków stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu pn. „Tranzyt ścieków sanitarnych z Gmin Żabno i Lisia Góra do kolektora w Tarnowie” przekształcono oczyszczalnie ścieków w Niedomicach oraz w Łukowej na zbiorcze przepompownie ścieków do przesyłu do Głównej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Tarnowie oraz wybudowano kolektor tranzytowy, łączący te dwie przepompownie z GOŚ. Głównym wykonawcą robót było konsorcjum firm ABM SOLID i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych INŻ-BUD (obie z Tarnowa). Inwestycja miała na celu podniesienie poziomu wyposażenia gmin w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj