14 czerwca otwarto zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalni ścieków w Żywcu. W ramach inwestycji wybudowano m.in. nową linię mechanicznego oczyszczania ścieków, uruchomiono nowy blok reaktorów dla biologicznego oczyszczania ścieków oraz zabudowano punkt odbioru ścieków.

Po modernizacji nastąpiło zwiększenie nominalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w Żywcu z 23 000 m³/dobę do 42 000 m³/dobę. Inwestycja spowodowala :
– zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla obsługi większej ilości użytkowników;
– poprawę efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków;
– uporządkowanie systemu oczyszczania ścieków na obszarze kilku gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Cała inwestycja kosztowała 16 milionów 950 tysięcy euro. Środki pochodziły z budżetu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (57% procent) oraz środków unijnych (43%).

Modernizacja i rozbudowa żywieckiej oczyszczalni ścieków jest częścią I Fazy Projektu pn „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu realizuje projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Jest on zlokalizowany na terenie powiatu żywieckiego, położonego w południowej części województwa śląskiego i obejmuje gminy: Żywiec, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły oraz Węgierska Górka. Realizacja projektu podzielona została na dwie Fazy. W ramach Fazy I zawarto czternaście kontraktów w tym trzy na roboty związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Żywcu, Cięcinie, Zwardoniu oraz 11 kontraktów usługowych, dotyczących przygotowania dokumentacji projektowych. Zgodnie z decyzją dofinansowanie Fazy I zostało określone na poziomie 11 877 060 Euro. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Całkowity koszt Fazy I wyniesie ok. 24 500 000 Euro. Termin zakończenia realizacji Fazy I planowany jest na koniec roku 2010.

Faza II to głównie kontrakty wykonawcze związane z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej na obszarze gmin objętych projektem (1177 km sieci kanalizacyjnej oraz 178 km sieci wodociągowej) oraz budowa instalacji suszenia osadów przy oczyszczalni ścieków w Żywcu. Całkowity koszt Fazy II został określony na poziomie 858 302 342 zł brutto, czyli 703 526 510 zł netto, z czego kwota dofinansowania liczona od wartości całkowitej netto wynosi 597 997 533,50 PLN (85% wartości projektu). Dofinansowanie Fazy II pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Termin zakończenia realizacji Fazy II planowany jest na koniec roku 2013.

źródło: zywiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj