W gminie Mircze rozstrzygnieto przetarg na modernizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie. Realizacją jednej z największych inwestycji w historii gminy zajmie się firma z Zamościa, która wykona to zadanie za ponad 17,8 mln złotych.

Umowa z wykonawcą ma być podpisana w przyszłym tygodniu. Pierwszy przetarg na modernizację ZZO został ogłoszony jeszcze w październiku 2012 roku, ale został unieważniony, ponieważ najniższa z trzech ofert przekraczała o kilka milionów kwotę przeznaczoną na tę inwestycję.

Do drugiego przetargu przystąpiło ośmiu oferentów, z których najkorzystniejszą propozycję złożyła firma z Zamościa.

Chociaż formalnie projekt dotyczy modernizacji, w rzeczywistości zakład w Łaskowie zostanie wybudowany od podstaw. Część obecnej infrastruktury będzie nadal wykorzystywana, a po zakończeniu inwestycji ZZO będzie mógł obsługiwać południowo-wschodnią część województwa, czyli tak zwany region hrubieszowsko-tomaszowsko-biłgorajski. W wojewódzkim planie gospodarki odpadami zakład w Łaskowie został ujęty jako tak zwana instalacja regionalna.

Wybudowana zostanie m.in. nowa niecka na odpady i hala do ich sortowania, magazyny na surowce wtórne, budynek administracyjny, zbiornik do składowania odpadów niebezpiecznych, zbiorniki na ścieki. Powstanie kompostownia, gdzie będą zagospodarowane odpady podlegające biodegradacji; będzie też kruszarka do przetwarzania gruzu na materiał do budowy dróg. W przyszłości władze gminy chcą uruchomić przy składowisku biogazownię oraz suszarnię warzyw, która będzie wykorzystywała uzyskiwane z niej ciepło.

Ponad 15 milionów złotych na realizację tej inwestycji będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Resztę kosztów pokryje Gmina Mircze oraz samorządy, które zechcą przyłączyć się do tej inicjatywy, a w przyszłości korzystać z nowoczesnego obiektu. Inwestycja ma być zrealizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" do końca września 2014 roku. Będzie to najpoważniejsze zadanie w historii gminy. Do tej pory największa była budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Mirczu, ale jej wartość była około trzech razy mniejsza od tej w Łaskowie.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj