1 / 5

Celem organizacji V edycji konkursu „Inspiracje w przestrzeni” było nagrodzenie i promocja projektów architektonicznych, kształtujących wysoką jakość przestrzeni przyuzdrowiskowej.

Temat tegorocznej edycji konkursu, organizowanego przez miesięcznik „Zieleń Miejska”, to właśnie „Strefa uzdrowiskowa”. Zgłoszenia przyjmowano w dwóch kategoriach: debiutant i profesjonalista. Zadaniem uczestników było zagospodarowanie terenu przy Uzdrowisku Wieniec w miejscowości Wieniec-Zdrój. Sanatorium położone jest wśród lasów sosnowych, które z parkiem zdrojowym tworzą swoisty mikroklimat.

W ramach konkursu do redakcji miesięcznika „Zieleń Miejska” wpłynęło 13 projektów. Dziewięć z ich zostało wykonanych przez debiutantów, natomiast 4 przysłały osoby zawodowo związane z architekturą krajobrazu. –  Konkurs „Inspiracje w przestrzeni” organizowany przez redakcję miesięcznika „Zieleń Miejska spotyka się z coraz większą popularnością wśród studentów, szczególnie tych, którzy realizują program kierunku architektura krajobrazu. Studenci podczas zajęć dydaktycznych na Uczelni zdobywają wiedzę teoretyczną, a przystępując do konkursu „Inspiracje w przestrzeni” mogą w praktyce zweryfikować swoje osiągnięcia. Sam udział, jak i uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, pozwala studentom na wpisanie takiej informacji do swojego CV, co z pewnością pomoże w zdobyciu upragnionej pracy lub wykazanie się takim osiągnięciem w przypadku przystąpienia do realizacji zadania w terenie – zaznacza Piotr Urbański, członek kapituły konkursowej, kierownik Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Analiza prac nadesłanych do redakcji skłania do refleksji na temat warsztatu projektantów i ich przygotowania do wykonywania zawodu.

Kategoria debiutant

Projekty debiutantów (młodych projektantów, studentów) wyraźnie ukierunkowane były na poszukiwanie możliwości integracji i aktywnego spędzania czasu przez kuracjuszy. Wśród propozycji znalazły się podwyższone rabaty do uprawy ziół i kwiatów, stoły do gry w szachy, siłownie, place do ćwiczeń i miejsca dla rowerów. W kilku projektach uwzględniono też miejsca, w których ustawienie ławek w przemyślany sposób umożliwiało prowadzenie rozmów w większych grupach. Niestety, w tej kategorii prac słabszą stroną okazała się dbałość o zapewnienie użytkownikom warunków do odpoczynku i stworzenie ładnych osi widokowych. Mimo zaprojektowania na ogół wystarczającej ilości ławek, zabrakło pomysłów na urozmaicone formy relaksu dla osób, które z nich korzystają i na uatrakcyjnienie parku efektownymi, zróżnicowanymi kompozycjami roślinnymi. Ze względu na charakter miejsca (obiekt sanatoryjny) wydaje się, że powinny one stanowić istotny element opracowania. Mimo że wytyczne do projektu nie wprowadzały ograniczeń finansowych, niektóre prace, ze względu na ich przewidywany koszt, byłyby trudne do zrealizowania.

W kategorii debiutant nagrodę główną otrzymał projekt „Kujawskie zacisze” autorstwa Aleksandry Spandel. Członkowie kapituły docenili w tej pracy zarówno oryginalność, nawiązanie do specyfiki miejsca, jak i przemyślany podział terenu na strefy aktywności i wypoczynku.

Wyróżnienie przyznano Marcie Mincel, której „Integracyjny ogród sensoryczny” zyskał uznanie jury za sposób uwrażliwienia na odbieranie przestrzeni różnymi zmysłami.

Kategoria profesjonalista

W grupie projektów przygotowanych przez profesjonalnie działających architektów krajobrazu główny akcent położono na zmianę leśnego charakteru parku. Zastosowane rozwiązania miały zachęcić do pobytu na świeżym powietrzu osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych, m.in. przez zaprojektowanie wygodnych układów komunikacyjnych. Widoczna jest też dbałość o zapewnienie atrakcyjnego wyglądu parku dzięki wprowadzeniu dużych grup roślin ozdobnych. Obiekty o charakterze sportowym spełniają też funkcje rekreacyjne.

W tej kategorii kapituła konkursu nie przyznała nagrody głównej, jednak wyróżniła projekt „Leśny park zmysłów” autorstwa Anny Szczepańskiej i Bogumiły Bulgi za najbogatszą ofertę wrażeń dla osób z ograniczoną możliwością korzystania z różnych form aktywności.

Nagroda publiczności

Zmianą w tegorocznej edycji konkursu była możliwość internetowego głosowania na najlepszy projekt publiczności. Przez cały styczeń na łamach serwisu portalkomunalny.pl można było oddawać głosy na wszystkie prace, które napłynęły do redakcji miesięcznika. Największą liczbę głosów, a co za tym idzie – nagrodę publiczności, otrzymała Marta Mincel za projekt „Integracyjny ogród sensoryczny”.

Do zobaczenia za rok

Finał konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród laureatom odbyły się tradycyjnie podczas seminarium „Miejska Sztuka Ogrodowa” w trakcie Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2016 w Poznaniu. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali roczne prenumeraty czasopisma „Zieleń Miejska”, ufundowane przez redakcję, programy do projektowania ogrodów Gardenphilia Designer, ufundowane przez firmę Gardenphilia.com, oraz książki od wydawnictw: Bęc Zmiana i Karakter.

W kolejnej edycji konkursu uczestnicy zmierzą się z tematem ogrodów społecznych. Szczegóły już wkrótce.

Laureaci V edycji „Inspiracji w przestrzeni”:

DEBIUTANT

Nagroda główna – Aleksandra Spandel za projekt „Kujawskie zacisze”

Wyróżnienie – Marta Mincel za projekt „Integracyjny ogród sensoryczny”

PROFESJONALISTA

Nagroda główna – nie przyznano

Wyróżnienie – Anna Szczepańska oraz Bogumiła Bulga za projekt „Leśny park zmysłów”

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Marta Mincel za projekt „Integracyjny ogród sensoryczny”

 

Prace konkursowe oceniała kapituła w składzie:

Bożena Dąbrowska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
Mariusz Dąbrowski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
Donata Kałużna – Green Cross Poland
dr inż. Kinga Kimic – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr inż. Monika J. Latkowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr inż. Bożena Łukasik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Piotr Urbański – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Judyta Więcławska – redakcja „Zieleni Miejskiej”
Małgorzata Masłowska-Bandosz – Abrys

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Nie wiem, który gorszy. Czy trawnik pod drzewami, wybrukowanie parku (rozumiem, że korzenie nie ucierpią przy tej operacji, haha), czy w cieniu takie optymistyczne nasadzenia. I tak lepiej, że nie uhonorowano koncepcji ze ścianką wspinaczkową dla seniorów, bo to by już była totalna paranoja.

Skomentuj