Rząd chce przeznaczyć ok. 1,5 mld zł na Program wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysoko sprawnej kogeneracji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2009-2012.

Program ma być realizowany w latach 2009-2012. Założono w nim, że dofinansowaniem będzie objęta budowa lub modernizacja dużych inwestycji związanych z budową odnawialnych źródeł energii o mocy łącznej ok. 300 MW oraz budową lub modernizacją obiektów wysoko sprawnej kogeneracji o mocy ok. 50 MW.

Ideą Programu jest udzielanie pożyczek inwestycyjnych z możliwością ich znacznego umorzenia. Inwestorzy będą mogli otrzymać pożyczkę długoterminową, rozłożoną na 15 lat, w wysokości do 50 mln zł, która pokryje 75 proc. kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. Stała stopa oprocentowania pożyczki będzie wynosić 6 proc. Jak przekonuje Centrum Informacyjne Rzadu, jest to korzystne, ponieważ banki komercyjne dla tego typu inwestycji stosują oprocentowanie w wysokości 9-12 proc. Dodatkowo – jak podało CIR – istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 50 proc. kwoty, w zależności od rentowności przedsięwzięcia.

Środki na realizację inwestycji i przedsięwzięć gromadzone są na specjalnym subfunduszu NFOŚiGW. Pochodzą one z kar oraz opłat zastępczych wpłacanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, które nie wywiązują się z obowiązku podaży określonej ilości elektryczności otrzymanej z OZE.

Na realizację inwestycji będą ogłaszane konkursy, a pierwszy z nich zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj