Właśnie startuje 10. jubileuszowa edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Wnioski z pomysłami przyjmowane będą do 6 marca br. Natomiast do tej pory, na 255 zrealizowanych projektów, wydano kwotę ponad 93 mln zł.

– Budżet Obywatelski zajmuje szczególne miejsce w życiu naszego miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin. – Rozpoczynając prace nad tym narzędziem partycypacyjnym nie wiedzieliśmy, jak zostanie przyjęty i jaka będzie jego rola w aktywizowaniu mieszkańców i mieszkanek Lublina. Dzisiaj, po dziewięciu latach wspólnej pracy, widzimy jak ogromne ma znaczenie. Spotkania z mieszkańcami w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic” wyraźnie pokazały, że każdy, nawet najdrobniejszy projekt jest ważny, a sposób jego wykonania budzi wiele emocji. Inwestycje wskazane do realizacji przez społeczność lokalną są najlepiej wydanymi środkami publicznymi. Wciąż uczymy się od siebie nawzajem decydowania o mieście i chcemy doskonalić ten proces. Dziękuję mieszkańcom i mieszkankom za zgłaszanie pomysłów, udział w głosowaniu i wybieranie do realizacji projektów najważniejszych z ich punktu widzenia. Czekamy na nowe pomysły mieszkańców, które mają szansę na realizację w 2024 roku -zapewnia włodarz Lublina.

400 tys. zł na projekty dzielnicowe

W tym roku, po zeszłorocznych konsultacjach, zmianie ulegają jednak dwie kwestie. Najważniejszy z uwzględnionych postulatów mieszkańców, dotyczy zwiększenia kwoty na projekty dzielnicowe z 350 tys. do 400 tys. zł.

Przy czym, ideą wprowadzenia projektów dzielnicowych było zagwarantowanie realizacji w każdej z dzielnic miasta projektów dotyczących potrzeb wspólnot lokalnych.

Dlatego kolejna zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji Zespołu oceniającego projekty, tak aby mógł on zmienić kategorię zgłoszonego projektu z dzielnicowego na ogólnomiejski, na wniosek właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.

Place zabaw, ratowanie życia i ulice

– Za nami dziewięć edycji lubelskiego Budżetu Obywatelskiego – stwierdza Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. – Przez te lata wspólnie zrealizowaliśmy wiele nowych inwestycji i przeprowadziliśmy liczne akcje społeczne służące poprawie jakości życia w mieście. To dzięki pomysłom mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz ich zaangażowaniu powstały nowe place zabaw, zakupiono sprzęt do ratowania życia, wyremontowano ulice i chodniki, zadbano o bezdomne zwierzęta. Najważniejszym elementem Budżetu Obywatelskiego jest współdziałanie i dialog towarzyszący przygotowywaniu projektów, głosowaniu i ich realizacji – dodaje zastępca prezydenta.

Jak zgłaszać wnioski?

Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie pn.:  decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, jak również za pośrednictwem platformy ePUAP albo tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców.

Ważnym załącznikiem do projektu jest lista co najmniej dwóch osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka projektu. Wystarczy dołączyć skan takiego pisma w wersji elektronicznej.

Projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie

Złożone projekty klasyfikowane będą w dwóch kategoriach:

– Projekty dzielnicowe, czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł.

Kwota ta zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej.

Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.

Podział projektów ogólnomiejskich

Kolejna kategoria to projekty ogólnomiejskie, czyli te które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu.

Przy czym, projekty ogólnomiejskie dzielą się na:

– nieinwestycyjne, czyli tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł.

– inwestycyjne – tzw „twarde”, są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy.

Mniej niż 1 mln zł

Dodajmy, że maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Projekt może jednak obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu.

Np. remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

Cennik i Regulamin BO

Na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce dotyczącej edycji BO na 2024 rok znajduje się aktualny Regulamin Budżetu Obywatelskiego oraz Cennik miejski.

Cennik zawiera orientacyjne koszty zakupu rzeczy i prac wykonywanych w mieście, oszacowane na podstawie podobnych realizacji w poprzednim roku. Dokument ten może być pomocny w trakcie tworzenia projektów do Budżetu Obywatelskiego, z zastrzeżeniem, że ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz warunków rynkowych.

Infolinia i adres e-mail

Natomiast wszystkie osoby, które chcą napisać projekt, a mają wątpliwości lub kwestie do wyjaśnienia, Urząd Miasta Lublin zaprasza do kontaktu za pośrednictwem infolinii Budżetu Obywatelskiego, pod nr tel. 81 466 1900 (czynną w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00) lub poprzez adres e-mail: [email protected]

Informacje można także otrzymać w Biurze Partycypacji Społecznej, w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00, a 16 lutego i 2 marca czas pracy zostanie wydłużony do godz. 18.00. Biuro mieści się w Pałacu Parysów, ul. Gilasa 3 (wejście od strony ul. Gilasa) I piętro, sala 109.

 

Czytaj więcej

Skomentuj