Ponad 10,5 mln zł dotacji na dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych otrzymało w czwartek sześć gmin w woj. lubelskim z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość tych inwestycji wyniesie prawie 23 mln zł.

Umowy z marszałkiem województwa lubelskiego podpisali w czwartek w Lublinie wójtowie gmin: Godziszów, Batorz, Potok Wielki, Mełgiew, Rachanie oraz Wilkołaz.

– To kolejne gminy, które otrzymują to wsparcie. Ten kierunek jest właściwy, wpisujemy się w politykę walki o tzw. zielony ład, o to, by Lubelszczyzna i Polska były wolna od CO2. To jeden z programów cieszących się największym zainteresowaniem, bo to są podwójne korzyści – dla gospodarstwa domowego to mniejsze rachunki za prąd, za energię, a dla państwa czyste powietrze – powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W podlubelskiej gminie Mełgiew realizowane będą dwa projekty o łącznej wartości ponad 11 mln zł, w tym dofinasowanie unijne to łącznie ponad 5,3 mln zł. W ramach obu projektów zostaną zakupione i zainstalowane w gospodarstwach domowych ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, piece na biomasę – w sumie 757 sztuk.

Gmina Rachanie realizować będzie projekt o wartości ponad 3,4 mln zł, a dofinasowanie unijne wynosić będzie 2,7 mln zł. Projekt dotyczy instalacji w 276 gospodarstwach, w tym 150 to panele fotowoltaiczne, a 126 – kolektory słoneczne.

Podpisane umowy dotyczą projektów wybranych w ostatnim konkursie na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Lubelskiem, w kończącej się unijnej perspektywie finansowej. Do konkursu tego samorządy zgłosiły 210 projektów, dotacje przyznano 86 projektom z 76 gmin. Łączna kwota dofinasowania wyniesie 186 mln zł, niemal dwa razy więcej niż pierwotnie planowano.

Czytaj więcej

Skomentuj