Pięć firm złożyło swoje oferty pogłębienia do 12,5 metra toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Firmy chcą za to od 1,3 do 1,8 mld zł.

Głębokość techniczna liczącego 68 km toru wodnego łączącego Świnoujście ze Szczecinem prawie na całej długości wynosi 10,5 m. Pozwala to na bezpieczną żeglugę statków o zanurzeniu 9,15 m. Bałtycki standard w zakresie głębokości w portach morskich czy terminalach to obecnie 15-16 m.

Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na pogłębienie toru na całej długości wraz z poszerzeniem go w niektórych miejscach do 100 metrów. Wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskać pozwolenie na budowę.

Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie powiedział Radiu Szczecin, że ofertę na wykonanie prac złożyło pięć firm. Wszystkie propozycje były wyższe niż zakładany budżet projektu. Najniższa oferta opiewała na kwotę ponad 1,3 mld zł, a najwyższa – na prawie 1,8 mld zł.

Wśród oferentów są firmy z Holandii, Belgii oraz Chin, niektóre z nich w konsorcjach z firmami z Polski oraz Danii. Każda z firm zadeklarowała, że wykona prace w ciągu 42 miesięcy. Rozstrzygnięcia komisji przetargowej zapadną w ciągu 1,5 miesiąca.

Na morzach i oceanach pojawiają się coraz większe statki mogące przewozić coraz większe ilości towarów. Ich parametry, w tym zanurzenie, stale się zwiększają. Dlatego konieczne jest pogłębienie toru wodnego.

Polityka inwestycyjna Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście uwzględnia przystosowanie infrastruktury portowej do przyjmowania większych statków. Nowo budowane lub modernizowane nabrzeża konstrukcyjnie umożliwiają cumowanie statków o większym zanurzeniu. Stanie się to możliwe po pogłębieniu toru wodnego i osiągnięciu głębokości przy nabrzeżu 12,5 m.

Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości technicznej 12,5 m to ważna inwestycja związana nie tylko z rozwojem portu w Szczecinie, ale także impuls dla rozwoju całego regionu.

W grudniu 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu unijnych środków na modernizację toru wodnego, która będzie kosztowała około 1,38 mld zł, z czego unijne dofinansowanie to 1,18 mld zł.

źródło: Radio Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie

Czytaj więcej

Skomentuj