Zdecydowana większość wniosków złożonych w budżecie obywatelskim Warszawy dotyczyła poprawy przestrzeni publicznej. Na kolejnych miejscach znalazły się projekty z dziedziny edukacji i zieleni miejskiej.

– Mieszkańcy mogli zgłaszać projekty od 1 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r., czyli przez blisko 2 miesiące. Zdecydowaną większość projektów, bo aż 77 proc. warszawiacy i warszawianki zgłosili w ciągu trzech ostatnich dni zgłaszania – informuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Warszawa nie zmieni się sama

– Warszawa zmienia się z roku na rok. Ale to przecież nie dzieje się samo. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy i mieszkanki stolicy podpowiadają nam jak i gdzie wprowadzać w życie ich pomysły. Wspólnymi siłami sprawiamy, że Warszawa staje się wygodniejsza, bardziej zielona i jeszcze bardziej atrakcyjna do spędzania wolnego czasu – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w urzędzie m.st. Warszawy.

Najczęściej mieszkańcy swoimi propozycjami chcą poprawić jakość przestrzeni publicznej – np. remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych, stojaki rowerowe. Taką kategorię autorzy projektów wskazali w 1088 projektach. Na drugim miejscu wśród najchętniej wybieranych kategorii jest edukacja (695 wskazań). – Niesłabnącą popularnością cieszą się również projekty w kategoriach: zieleń miejska oraz komunikacja publiczna i drogi – informuje warszawski magistrat.

Rekordzista zgłosił 23 projekty

Władze miasta wyliczają, że z możliwości zgłoszenia projektu w tej edycji budżetu obywatelskiego skorzystało ponad 800 mieszkańców. Najaktywniejsza osoba zgłosiła w tym roku aż 23 projekty, ale zdecydowana większość mieszkańców zgłaszała po jednym projekcie.

– Obecnie trwa ocena formalna zgłoszonych propozycji. W pierwszej kolejności urzędnicy sprawdzą, czy projekt został przyporządkowany do odpowiedniego poziomu – dzielnicowego albo ogólnomiejskiego. W efekcie może się jeszcze zmienić liczba projektów na poszczególnych poziomach – czytamy w komunikacie Urzed Miasta Stołecznego Warszawa.

Pracownicy urzędy sprawdzą również, czy projekt został prawidłowo zgłoszony np. czy formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie niezbędne informacje, czy została dołączona prawidłowa lista poparcia itp.

Następnie projekty trafią do oceny merytorycznej, w trakcie której urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja jest możliwa do realizacji m.in. czy:

  • jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
  • jest możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • jest możliwa do realizacji w ciągu roku,
  • wpisuje się w kompetencje miasta,
  • jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Jeżeli projekt będzie wymagał uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu skontaktują się z ich autorami, aby poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić zakres tych zmian.

 

Czytaj więcej

Skomentuj