Ministerstwo Energii podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTGR w Polsce.

Projekt programu wdrożenia reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce jest wynikiem prac zespołu powołanego przez Ministra Energii. Projekt HTGR zostanie dofinansowany w ramach pierwszej edycji programów strategicznych Gospostrateg kwotą ok. 18 mln zł.

Projekt Gospostrateg

Gospostrateg to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBR. Został on uruchomiony w 2017 r., a jego głównym zadaniem jest realizacja zadań określonych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju uchwalonej w 2016 r. Jest on adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji realizujących politykę rozwojową. Jego głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

W przypadku wdrożenia technologii jądrowych HTGR, Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii zidentyfikował problem jakim jest nienadążanie aktualnego systemu prawnego za rozwojem nowych rozwiązań technologicznych, co może zakończyć się nie zrealizowaniem projektu. Właśnie temu służyć będzie realizacja projektu Gospostrateg HTR – zidentyfikowane zostaną bariery prawne i administracyjne, zaproponowane zostaną zmiany w polskich przepisach, co według ministerstwa przyczyni się ostatecznie do sprawnego budżetowo i czasowo wdrożenia tej technologii w kraju.

Co to jest HTGR?

HTGR (ang. High Temperature Gas Reactor) to reaktor wysokiej temperatury chłodzony gazem. Umożliwia on produkcję czystej energii cieplnej o temperaturze do 1000 stopni Celsjusza. Ciepło to może być wykorzystane w procesach przemysłowych oraz w kogeneracji. Reaktory tego typu w przyszłości mogą zastąpić wysłużone kotły gazowe i węglowe wykorzystywane obecnie do wytwarzania ciepła w przemyśle. Zmiana ta ma doprowadzić nie tylko do zmniejszenia importu gazu ale może doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 przez Polskę. Technologię HTGR będzie można również wykorzystać do dostarczania ciepła do miejskich sieci ciepłowniczych. Może być ona nie tylko źródłem ciepła o przewidywalnych kosztach, ale docelowo także polskim produktem eksportowym.

Projekt Gospostrateg HTR będą realizować: Ministerstwo Energii RP oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. W ciągu trzech lat zostanie przygotowana seria analiz technicznych, prawnych i społeczno-gospodarczych, które w późniejszym etapie posłużą do sprawnego wdrażania technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w polskim przemyśle.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj