Od 20 maja można będzie w Poznaniu składać wnioski o dofinansowanie na działania związane z małą retencją. Na wsparcie pieniężne mogą liczyć osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorcy, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

– Zachęcam poznaniaków i poznanianki do gromadzenia i zagospodarowywania wód opadowych. Jest to działanie niezbędne w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych. Zwiększenie naturalnej retencji wpłynie m.in. na poprawę lokalnego mikroklimatu oraz pozwoli odciążyć sieć wodociągową. W ten sposób każdy może się przyczynić do oszczędności zasobów wodnych na własnej posesji – zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Poznański magistrat poinformował, że o dofinansowanie w ramach programu mogą starać się zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje czy przedsiębiorcy. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 5 tys. zł.

Zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP Agnieszka Górczewska wyjaśniła, że aby przysługiwało dofinansowanie nieruchomość musi znajdować się na terenie Poznania – wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością.

– Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego – zaznaczyła Górczewska.

W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy 500 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja i potrwa do 10 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków.

Urząd Miasta Poznania podał, że wnioski można będzie składać – na razie – wyłącznie drogą pocztową, lub poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP. Magistrat wskazał, że w przypadku zdecydowanej poprawy sytuacji epidemicznej, wnioski o dotację będzie można złożyć także w Biurze Podawczym Urzędu Miasta na placu Kolegiackim.

Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

 

Czytaj więcej

Skomentuj