Kwota będzie przeznaczona na program wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (start-upów) od momentu rejestracji do czasu stworzenia minimalnej wersji produktu. W projekcie weźmie udział 200 firm, z których minimum 120 osiągnie gotowość do wejścia na rynek.

Projekt „Platformy startowe start in Podkarpackie”, którego liderem jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymał 20 mln zł dofinansowania z ramach programu Polska Wschodnia.

– Ufam, że Platforma będzie pełniła ważną funkcję na przedsiębiorczej mapie województwa, makroregionu i całego kraju – mówi Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

W ramach konkursu wybrano już 6 najlepszych projektów platform startowych, które w styczniu rozpoczną nabór innowacyjnych pomysłów biznesowych do objęcia kompleksową inkubacją.

– Projekt będzie wspierać innowacyjne firmy działające w branży lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej i budowlanej – tłumaczy wiceminister.

Preferowane będą pomysły osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Powstające ekosystemy start-upowe mają stanowić wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości opartego na ścisłej współpracy, np. ośrodków innowacji, uczelni, przedsiębiorstw i środowiska inwestorskiego.

– Ich osobisty sukces będzie również stanowił o rosnącej sile gospodarki Podkarpacia i jego atrakcyjności jako miejsca do realizacji zawodowych i życiowych aspiracji – twierdzi Adam Hamryszczak.

Każdy start-up zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie uczestniczył w indywidualnym programie inkubacji przygotowanym przez menedżera inkubacji. Podczas programu inkubacji start-upy będą mogły skorzystać ze stałej pomocy i opieki menedżera inkubacji, udostępnienia powierzchni biurowej odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności w ramach prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, udziału w warsztatach z zakresu wystąpień publicznych, obsługi prawnej, księgowej, podstawowego wsparcia marketingowego w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej.

– Wartością dla pomysłodawców będzie możliwość pracy pod okiem profesjonalistów z przemysłu, którzy zadeklarowali udostępnienie własnej infrastruktury technicznej, w tym m.in. dostęp do laboratoriów, gdzie można będzie dopracowywać produkt, np. weryfikować jego parametry – tłumaczy Barbara Kostyra, dyrektor Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego i opiekun całego projektu.

Projekt realizowany będzie w Jasionce, Rzeszowie i Mielcu. Partnerami operacyjnymi projektu są Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” oraz firma Hugetech. Wsparciem eksperckim projektu zajmie się Politechnika Rzeszowska i firma BLDG Venture.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj