Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił bydgoskim i lubelskim przedsiębiorstwom ciepłowniczym kredyty na sumę ok. 200 mln zł (46,4 mln euro) na modernizację sieci, przyłączenie odbiorców i budowę nowych źródeł ciepła.

Kredyty zostały udzielone przez EBI w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Umożliwią one zmodernizowanie sieci ciepłowniczej, węzłów ciepłowniczych, oraz podłączenie do sieci nowych gospodarstw domowych na terenie Bydgoszczy, Lublina i otaczających je miejscowości. W przypadku Bydgoszczy kredyt posłuży także do sfinansowania instalacji nowych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej. Projekty przynieść mają korzyści około 500 tys. odbiorców końcowych oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w obu miastach i ich okolicach.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy otrzyma 100 mln zł (23,2 mln euro) na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania i części systemu wytwarzania energii. Skorzystają także cztery sąsiednie gminy – Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią i Koronowo. KPEC planuje modernizację 55 km sieci i 96 węzłów, oraz budowę 71 km sieci i 416 węzłów. W miejsce bloków opalanych węglem powstanie pięć wysokosprawnych bloków kogeneracyjnych na gaz, co zmniejszy zużycie energii pierwotnej o 25 proc. Emisyjność nowych źródeł energii elektrycznej ma wynieść 228 g CO2 na kWh.

Również 100 mln zł otrzyma Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Dzięki niej wzrośnie efektywność energetyczna systemu zaopatrzenia w ciepło ok. 250 tys. odbiorców, czyli ok. 75 proc. mieszkańców. Projekt przewiduje modernizację 33 km sieci i 211 węzłów oraz budowę 28 km sieci i 355 węzłów.

W obu przypadkach EBI sfinansuje maksymalnie 50 proc. kosztów projektów. Jak zaznaczył bank, projekty są realizowane w ramach kredytu programowego dla sektora ciepłowniczego w Polsce, który jest objęty gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego Planu Inwestycyjnego dla Europy. Cały program może wynieść nieco ponad 1 mld zł. W 2019 r. skorzystało już z niego Opole, które dostało 120 mln zł.

– Zwiększanie efektywności energetycznej to jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania zapotrzebowania na energię, a tym samym redukowania emisji gazów cieplarnianych. Po raz pierwszy wspieramy kredytami operatorów systemów ciepłowniczych w Bydgoszczy i Lublinie. W ten sposób dołączają oni do coraz szerszego grona polskich przedsiębiorstw komunalnych otrzymujących wsparcie EBI na realizację programów w dziedzinie ochrony klimatu, które docelowo prowadzą do poprawy jakości powietrza – oświadczyła wiceprezes EBI Lilyana Pavlova w komunikacie EBI.

Czytaj więcej

Skomentuj