W wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych “Victoria” uruchomiono nowoczesną instalację, która oczyszcza gaz koksowniczy z amoniaku i siarkowodoru.

Dzięki zastosowanej technologii zawartość siarkowodoru spadła do poziomu poniżej 0,4 grama w metrze sześciennym gazu, zaś amoniaku do poziomu 0,3 grama w metrze sześciennym.

Dzięki nowym urządzeniom nie powstają już odpady i ścieki a nad całym procesem czuwają komputery. Zaprzestano stosowania stężonego kwasu siarkowego. Nie będzie produkowany cyjanowodór – niebezpieczny odpad. Inwestycja warta jest 220 milionów złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł ją kwotą 20 milionów złotych, kolejne 20 milionów złotych to dotacja z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

„Victoria" należy do najstarszych zakładów koksochemicznych w kraju. Obecnie produkuje się tam rocznie ponad 500 tys. ton koksu.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj