29 marca w Tychach podpisano umowę między WFOŚiGW w Katowicach a Elektrociepłownią Tychy z Grupy Tauron na udzielenie preferencyjnej pożyczki do wysokości 30 mln zł na dofinansowanie budowy instalacji zasilania biomasą oraz modernizację kotła fluidalnego. Cała inwestycja kosztować będzie ok.120 mln zł.

Obecnie przestarzały już kocioł w tyskiej Elektrociepłowni opalany jest węglem. Jego wymiana na nowy kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym, opalany w 100 proc. biomasą wynika z konieczności dostosowania tego źródła do nowych zaostrzonych norm ekologicznych w zakresie emisji pyłów i gazów, które obowiązywać będą od 2016 roku. Ich spełnienie byłoby niemożliwe bez kompleksowej modernizacji istniejącej instalacji.

Inwestycja przebiegnie w dwóch etapach. W pierwszym – przewidzianym do 2012 roku – realizowana będzie modernizacja kotła dająca możliwość spalania 100 proc. biomasy, oraz zabudowa kotła rusztowego. W etapie drugim odbędzie się budowa kolejnego bloku i olejowych kotłów szczytowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Zakończenie całego zadania przewidziano do końca 2015 roku. Pożyczka z WFOŚiGW pozwoli na rozpoczęcie podstawowego, pierwszego etapu. Dzięki temu poważnemu zmniejszeniu ulegnie roczna emisja zanieczyszczeń pyłowo- gazowych, przede wszystkim pyłu, dwutlenku siarki i tlenków węgla. Nowy kocioł będzie mógł produkować również 40 megawatów energii elektrycznej.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj