Europejscy producenci tworzyw sztucznych, zrzeszeni w organizacji PlasticsEurope, wzywają władze UE do określenia unijnego celu obowiązkowej zawartości recyklatu w opakowaniach z tworzyw na poziomie 30 proc. do roku 2030. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest według nich wspierająca legislacja i współpraca z łańcuchem wartości.

Jak piszą eksperci PlasticsEurope, należy poprzeć cel zapobiegania i redukcji nadmiernych opakowań i odpadów opakowaniowych. Dlatego z otwartością przyjmują oni inicjatywę nowelizacji Dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD), kluczowego elementu unijnej legislacji dotyczącej przejścia branży tworzyw sztucznych do gospodarki obiegu zamkniętego.

Wyrażają oni także poparcie dla inicjatywy Komisji Europejskiej ustanowienia konkretnego poziomu obowiązkowej zawartości recyklatu w wyrobach opakowaniowych i już dziś wzywają do określenia tego celu na poziomie 30 proc. dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2030.

Firmy członkowskie PlasticsEurope rozpoczęły już prace na rzecz realizacji tego wyzwania, inwestując miliardy euro w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia dostaw wysokiej jakości recyklatu z tworzyw sztucznych. Dla osiągniecia obowiązkowego celu 30 proc. konieczne jest według nich zwiększenie skali recyklingu chemicznego. Z tego względu firmy te planują w skali europejskiej inwestycje w niezbędne technologie i infrastrukturę na poziomie 2,6 mld euro do roku 2025 i do 7,2 mld euro do roku 2030.

– Świat musi uznać gospodarkę obiegu zamkniętego za element konieczny do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ochrony zasobów i środowiska. Wezwanie do określenia wiążącego celu dla zawartości recyklatu chemicznego w wyrobach opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyraża nasze zaangażowanie w przyspieszenie przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego i pomoc w realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Działań GOZ – powiedział dr Markus Steilemann, prezes PlasticsEurope i CEO w  firmie Covestro.

Osiągnięcie poziomu 30 proc. recyklatu w opakowaniach wymagać będzie według PlasticsEurope nowego, systemowego myślenia, zmiany nawyków i nastawienia, produktów wyższej jakości, innowacji w zakresie ekoprojektowania, nowej infrastruktury i wielu innych czynników. Recyklat musi być odzyskiwany ze wszystkich strumieni odpadów tworzyw sztucznych z wykorzystaniem dostępnych technologii recyklingu, w tym recyclingu mechanicznego i chemicznego, w oparciu o wiarygodne metody określania zawartości recyklatu wykorzystujące bilans masowy.

– Potrzebujemy harmonijnej legislacji i polityki unijnej, które dadzą stabilność i zachętę do dalszych inwestycji w selektywną zbiórkę odpadów, sortowanie i infrastrukturę do recyklingu, włączając recykling chemiczny. Musimy w pełni wykorzystać siłę jednolitego rynku. Należy jednak pamiętać, że zmiany systemowe wymagają zgranej współpracy. Jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele jedynie pracując razem z instytucjami unijnymi i wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości. W warunkach współpracy i przy wsparciu legislacji, za 10 lat nasza branża będzie w zupełnie innym miejscu, niż jest obecnie – skomemntowała Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca w PlasticsEurope.

Circular Plastics Alliance (CPA), inicjatywa Komisji Europejskiej, jest przykładem takiej współpracy. Sojusz, którego liderem jest PlasticsEurope, skupia ponad 290 interesariuszy w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest dostarczenie do 2025 r. 10 mln ton recyklatu.

Czytaj więcej

Skomentuj