Nowy Targ otrzyma ponad 40,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu “Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

– Ta kwota to największe dofinansowanie w z Unii Europejskiej w historii miasta i jedno z większych dla Podhala – powiedział Burmistrz Marek Fryźlewicz po podpisaniu umowy. – Mamy taką symulację, że bez tych pieniędzy projekt trwałby od piętnastu, do dwudziestu lat. To pokazuje jaka jest możliwość dokonania cywilizacyjnego skoku dzięki funduszom z Unii Europejskiej i funduszom służącym ochronie środowiska – dodał.

Realizacja projektu modernizacji gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu potrwa do końca 2015 roku. Kiedy się zakończy, ponad 95 proc. mieszkańców Nowego Targu będzie zaopatrywane w wodę i podłączone do gminnej infrastruktury ściekowej.

W ramach projektu wybudowane zostanie 14,5 km kanalizacji sanitarnej, zmodernizowane kolejne 10 km, wybudowane 5,3 km instalacji wodociągowej, powstaną nowe ujęcia głębinowe wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wybudowana zostanie stacja uzdatniania wody, a nowotarska oczyszczalnia ścieków doczeka się modernizacji po 15 latach eksploatacji. Kupione zostaną też dwa wozy asenizacyjne umożliwiające odbiór ścieków z rejonów nieskanalizowanych o bardzo niskiej gęstości zaludnienia.

Całkowity koszt projektu to ok. 76,6 mln zł. Do wydatków tzw. kwalifikowalnych, czyli uwzględnionych przy dofinansowaniu, zaliczono 47,7 mln zł. Dopłata unijna wyniesie dokładnie 40 578 000,05 PLN, co stanowi rekord jeśli chodzi o kwotę dofinansowania uzyskaną kiedykolwiek przez Gminę Miasto Nowy Targ.

źródło: nowytarg.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj