Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych w ramach przyszłorocznej edycji rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Do podziału w Małopolsce jest blisko 41,4 mln zł.

Jak ocenił wojewoda Kmita, program wspierający lokalne połączenia autobusowe z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem samorządów w woj. małopolskim.

Autobusy reaktywacja

Celem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych, a tym samym usprawnienie komunikacji publicznej i eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego – wyjaśnił Kmita.

Jak poinformowano, wnioski o zawarcie umowy o dopłatę w przyszłym roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych można składać od poniedziałku do 4 listopada 2022 roku. Może je złożyć właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo.

Kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł/wozokilometr przewozu.

 Coraz większe zainteresowanie

Według przedstawionych danych w 2019 roku wsparcie z tzw. funduszu autobusowego umożliwiło przywrócenie lub utworzenie w Małopolsce 40 linii autobusowych, natomiast w 2020 roku było to już 105 linii. W 2021 roku zadania objęte dofinansowaniem zrealizowało 43 organizatorów na 167 liniach autobusowych.

– W ramach dwóch naborów w 2022 roku zawarliśmy w Małopolsce 72 umowy z organizatorami transportu zbiorowego na łączną kwotę ponad 37,4 mln zł. To 245 linii autobusowych, czyli znacząco więcej niż rok wcześniej. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych rośnie w siłę, a te liczby pokazują, jak bardzo był potrzebny – poinformował wojewoda małopolski.

Czytaj więcej

Skomentuj