Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko niemal 5,7 mln zł na kompleksową termomodernizację dwóch budynków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Porozumienie między NFOŚiGW a AGH przewiduje, że w obu budynkach uczelni zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany przy gruncie oraz podłogi. Przewidziano wymianę okien, grzejników i zaworów termostatycznych. Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja węzła cieplnego. Pojawią się nowe drzwi zewnętrzne i wiatrołap z oszkleniem. Zostanie także zamontowana regulacja hydrauliczna instalacji c.o. oraz nowe oświetlenie LED. Dodatkowo obiekty będą zabezpieczone przed gnieżdżeniem się ptaków.

Wśród efektów środowiskowych, które zostaną uzyskane po ukończeniu obu remontów, należy wymienić zwłaszcza zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Redukcja ta wyniesie w jednym z budynków ok. 519 tys. kWh rocznie, w drugim – ok. 542 tys. kWh.  Co więcej, realizacja obu przedsięwzięć przyniesie znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków, poprawa sprawności energetycznej obu budynków spowoduje redukcję na poziomie ok. 328 ton równoważnika CO2 na rok. Inwestycje zakończyć mają się w 2022 r.

Warto przypomnieć, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest największą polską uczelnią techniczną, utworzoną w kwietniu 1919 r. przez Radę Ministrów. Józef Piłsudski powołał pierwszych profesorów tej uczelni w maju 1919 r., a cztery miesiące później zainicjował uroczyste otwarcie Akademii Górniczej (taka była jej ówczesna nazwa). Obecna powierzchnia całego kampusu AGH to ok. 38 ha.

Czytaj więcej

Skomentuj