Reklama

AD1A EGOE [27.03-27.04.24]

598 milionów euro w ramach Programu LIFE. Trwa nabór

598 milionów euro w ramach Programu LIFE. Trwa nabór
R.G.
24.05.2022, o godz. 15:15
czas czytania: około 4 minut
0

Blisko 600 milionów euro na działania na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności, budowy gospodarki o zamkniętym obiegu, podnoszenia jakości życia, łagodzenia zmian klimatu, a także wsparcie przejścia na czystą energię do wykorzystania na dofinansowanie wniosków w ramach Programu LIFE.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

17 maja 2022 r., Komisja Europejska uruchomiła nowy nabór wniosków w ramach Programu LIFE.  Na wsparcie projektów związanych z ochroną przyrody, ochroną środowiska, działaniami na rzecz klimatu i przejściem na czystą energię, Komisja przeznaczyła kwotę 598 milionów euro. Stawka jest wysoka, bo w ramach czterech podprogramów LIFE, podział dostępnych środków prezentuje się następująco:

 • Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – 242 mln. euro (w tym 145 mln euro na projekty strategiczne),
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – 158 mln. euro (w tym 52,8 mln. `euro na projekty strategiczne),
 • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – 99 mln. euro (w tym 30 mln. euro na projekty strategiczne),
 • Przejście na czystą energię – 98 mln. euro.

Do kiedy można składać wnioski?

Nabory w ramach Programu LIFE 2022 zakładają poniższe  terminy składania wniosków:

 • Projekty dotyczące  działań standardowych (ang. Standard Action Projects, SAP), dla podprogramów: Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, Przyroda i różnorodność biologiczna, Łagodzenie skutków zmian klimatu i adaptacja –  składanie wniosków do 4 października 2022 r.
 • Podprogram LIFE – Projekty  dotyczące  działań  standardowych na rzecz przejścia na czystą energię – składanie wniosków do 16 listopada 2022 r.
 • Zintegrowane projekty strategiczne (SIP) i strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP) – w tym przypadku noty koncepcyjne projektów (fiszki projektowe), winny zostać złożone do 8 września 2022 r. Natomiast termin na przygotowanie pełnych wniosków upłynie 30 marca 2023 r.
 • Pomoc techniczna w przygotowaniu strategicznych projektów zintegrowanych i strategicznych projektów przyrodniczych – wnioski do 8 września 2022 r.
 • Specjalne umowy o dotacje operacyjne (SGA OG), dla podmiotów nienastawionych na zysk – wnioski do 21 września 2022 r.

O co można się ubiegać?

W ramach naborów przewidziano następujące typy projektów grantowych:

 • Projekty dotyczące Działań Standardowych (SAP), czyli projekty, inne niż strategiczne projekty zintegrowane, strategiczne projekty przyrodnicze lub projekty pomocy technicznej, które realizują szczegółowe cele programu LIFE.
 • Strategiczne Projekty Przyrodnicze (SNAP), czyli projekty, które wspierają osiągnięcie celów Unii w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej poprzez wdrażanie spójnych programów działań w państwach członkowskich w sposób umożliwiający włączenie tych celów i priorytetów do głównego nurtu innych polityk i instrumentów finansowych, w tym poprzez skoordynowane wdrażanie priorytetowych ram działań przyjętych zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG.
 • Strategiczne projekty zintegrowane (SIP), na działania, które wdrażają, w skali regionalnej, wieloregionalnej, krajowej lub transnarodowej, strategie lub plany działania dotyczące środowiska lub klimatu opracowane przez władze państw członkowskich i wymagane przez określone przepisy lub politykę Unii w zakresie środowiska, klimatu lub energii, zapewniając jednocześnie zaangażowanie zainteresowanych stron i promując koordynację i mobilizację co najmniej jednego innego unijnego, krajowego lub prywatnego źródła finansowania.
 • Projekty Pomocy Technicznej (PT), na działania wspierające tworzenie potencjału do realizacji projektów dotyczących działań standardowych, przygotowanie strategicznych projektów o charakterze ogólnym i strategicznych projektów zintegrowanych, przygotowanie do uzyskania dostępu do innych unijnych instrumentów finansowych lub inne działania konieczne do upowszechniania lub powielania wyników innych projektów finansowanych przez program LIFE, jego poprzednie edycje lub inne programy unijne, uwzględnieniem realizacji celów Programu LIFE określonych w jego art. 3; Tego rodzaju projekty mogą również obejmować budowanie potencjału organów państw członkowskich w zakresie efektywnego korzystania z programu LIFE.
 • Granty na Pozostałe Działania (OAG), na działania niezbędne dla osiągnięcia ogólnego celu programu LIFE, w tym działania koordynacyjne i wspierające dotyczące budowania potencjału, rozpowszechniania informacji i wiedzy oraz podnoszenia świadomości w zakresie wspierania przejścia na energię odnawialną i zwiększoną efektywność energetyczną.
 • Granty na Działalność Operacyjną (OG) wspierające działalność operacyjną podmiotów nienastawionych na zysk, które są zaangażowane w rozwój, wdrażanie i egzekwowanie prawodawstwa i polityki Unii oraz które prowadzą działalność przede wszystkim w obszarze środowiska lub klimatu, w tym transformacji energetycznej, zgodnie z celami programu LIFE.

NFOŚiGW pomoże wnioskodawcom

Wskazówki dotyczące procesu składania wniosków, oceny i podpisywania umów o dofinansowanie oraz pracy w charakterze eksperta dostępne będą na internetowym portalu Komisji Europejskiej w dziale: Portal finansowania i przetargów (ang.: EU Funding & Tenders Portal – European Union). Merytoryczne j pomocy wnioskodawcom udzieli też Krajowy Punkt Kontaktowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów dostępne także na stronie NFOŚiGW w zakładce dotyczącej Programu LIFE.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD3b PZO 2024 [19.04-11.06.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Ochrona środowiska
css.php
Copyright © 2024