Na wsparcie rozwoju cyfrowego, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, do powiatów trafi ponad 63 mln zł – przewiduje program Cyfrowy Powiat, o którym poinformował sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński.

Założenia programu przedstawiono w środę w Starostwie Powiatowym w Garwolinie. W wydarzeniu brał udział sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński.Cyfrowy Powiat to kolejny po Cyfrowej Gminie program, który jest skierowany do samorządów w całej Polsce. – Zależy nam na tym, aby w całym kraju rozwój cyfryzacji był równomierny, aby w każdym miejscu w Polsce były równe szanse w dostępie do nowych technologii – mówił podczas konferencji Cieszyński.

Konkurs grantowy Cyfrowy Powiat – na co będą pieniądze?

Jak wyjaśniono, Cyfrowy Powiat to konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Planowany budżet programu to 63,8 mln zł, a powiaty będą mogły wnioskować o dofinansowanie w kwocie od 100 tys. do 350 tys. zł. Wnioski można składać od 11 lipca do 9 września br.

Poinformowano, że dofinansowanie, zgodnie z zasadami konkursu, będzie można wydatkować na cztery obszary: cyfryzację biur – jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia); zakup sprzętu IT dla: szkół i placówek specjalnych, domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej; szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa a także zaawansowanych usług cyfrowych; zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Projekt Cyfrowy Powiat finansowany jest ze środków europejskich w ramach reakcji UE na pandemię Covid-19.

Czytaj więcej

Skomentuj