Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

7.6 mln zł z NFOŚiGW

7.6 mln zł z NFOŚiGW
PU
04.03.2022, o godz. 14:03
czas czytania: około 3 minut
0

Trzy projekty z zakresu modernizacji infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną zostały dofinansowane przez NFOŚiGW ze środków krajowych. Kwota 7,6 mln zł w formie niskooprocentowanych pożyczek zostanie wykorzystana przez beneficjentów - Zakład Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o., Gminę Czaplinek oraz Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Dzięki tym pieniądzom zostaną przeprowadzone inwestycje w Rakszawie (woj. podkarpackie), Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) oraz Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). W sumie zaplanowane zadania będą kosztowały ok. 9,4 mln zł.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Rozbudowa stacji uzdatniania wody zostanie zrealizowana przez ZUK Energokom w Rakszawie jako inwestycja celu publicznego. Pozwoli to na poprawę procesu uzdatniania wody oraz zaspokojenie zwiększającego się zapotrzebowania. Na co dzień stacja produkuje wodę do wodociągu gminnego zasilającego w wodę miejscowości Rakszawa i Węgliska oraz w okresie szczytowego zapotrzebowania lub w stanach awaryjnych Wydrze i Rakszawa-Rąbane, a także części miejscowości Trzeboś, w gminie Sokołów Małopolski, Dąbrówki w gminie Czarna oraz miasto Łańcut. Rozbudowa stacji uzdatniania wody będzie polegać na zamontowaniu urządzeń i instalacji niezbędnych dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych. Posłuży temu m.in. modernizacja istniejącego układu technologicznego. Zdemontowana zostanie nieczynna instalacja w budynku stacji i uruchomiona nowoczesna technologia uzdatniania wody.
W wyniku modernizacji ponad 6400 osób będzie mogło skorzystać z lepszego zaopatrzenia w wodę. Będzie to jednocześnie efekt ekologiczny projektu. Dofinansowanie z NFOŚiGW sięgnie tu 4,5 mln zł.

Czaplinek

Projekt gminy Czaplinek to przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku, Gmina dostanie ok. 1,3 mln zł wsparcia z NFOŚiGW. Pieniądze pomogą zagospodarować i rozbudować istniejące (choć nie funkcjonujące obecnie) ujęcie wodne. Przebudowane zostaną instalacje technologiczne w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody, przewidziano również wybudowanie zbiornika retencyjnego (o pojemości 100 m3). Sam budynek stacji zostanie wyremontowany. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa systemu zaopatrzenia w wodę u wszystkich obecnych odbiorców w miejscowościach Czaplinek, Łąka, Niwka, Siemczyno, Wrześnica, Kołomąt. Usprawni się dostarczanie wody do nowych odbiorców, mieszkańców Kołomąt i Nowego Drawska. Dzięki modernizacji ponad 7600 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Koźmin Wielkopolski

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. za ok. 1,8 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW przeprowadzą inwestycję pn. „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2b, likwidacja nieeksploatowanego otworu studziennego nr 2a wraz z aktualizacją i ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich przy ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim”. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Koźmin Wielkopolski przed brakiem wody, bądź zachwianiem wydajności w ujęciach służących do jej wydobycia. Inny ważny cel to poprawa jakości dostarczanej wody. Nie bez znaczenia będzie także konieczność zapewnienia należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku pożarów wywołanych m.in. zmianami klimatycznymi. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie ujęcia wody. Projektowany otwór studzienny będzie miał głębokość 305 m (głębokość studni to 304 m) i ujmie jurajską warstwę wodonośną. Będzie pełnił jednocześnie rolę otworu zastępczego dla likwidowanego starego ujęcia. Całość pozwoli zabezpieczyć dostawy wody na cele socjalno-bytowe oraz komunalne  mieszkańców miasta Koźmin i okolicznych miejscowości w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat. Dzięki inwestycji liczba osób objętych ochroną (inną niż przeciwpowodziowa) sięgnie niemal 13 tys. Pieniądze, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na wsparcie projektów pochodzą z programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024