Green Genius, jeden z największych podmiotów działających w sektorze OZE w Polsce, należący do międzynarodowej grupy kapitałowej Modus, ogłosił zakończenie dużych inwestycji w źródła energii słonecznej w Polsce i na Ukrainie. Obejmowały one budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 74 MW i wartości 66 mln euro.

Wybudowane w Polsce, za ponad 36 mln euro, farmy fotowoltaiczne mają moc 41 MW. Na Ukrainie natomiast ukończono elektrownię słoneczną o mocy ponad 33 MW, o wartości ponad 30 mln euro, zrealizowaną we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Green Genius już rozpoczął kolejny etap realizacji nowych farm fotowoltaicznych na terenie Polski. Wartość tych inwestycji, o mocy ponad 42 MW, wyniesie 39 mln euro. Firma zamierza ukończyć tę część portfela inwestycyjnego do końca 2020 r.

– W tym roku zamierzamy również zrealizować naszą pierwszą w tym kraju inwestycję w instalację biogazową. Ze względu na sytuację wywołaną pandemią oraz podjęte przez rządy państw europejskich środki bezpieczeństwa, musieliśmy zrewidować plany. Nadal jednak widzimy ogromny potencjał inwestycji w energetykę słoneczną i biogazową w Polsce – powiedział Rusłan Sklepowicz, szef Green Genius.

Obecnie na ceny inwestycji słonecznych wpływ ma niepewność gospodarcza. Inwestorzy oczekują wyższego zwrotu ze swojego portfela zielonych aktywów. Koszty finansowania etapu rozwoju i budowy wzrosną, co negatywnie wpłynie na marże deweloperów w 2020 r. Jednak pomimo wpływu tej sytuacji na sektor energii odnawialnej w Polsce, w długim okresie zapotrzebowanie na czystą energię nadal będzie rosło.

– Widzimy znaczny wzrost polskiego sektora OZE, który dokonał się w ciągu ostatnich kilku lat. Jednocześnie gwałtownie wzrosła wartość inwestycji w OZE. Zjawisku temu towarzyszyły pewne zaburzenia na rynku. Wpływ recesji gospodarczej jest zauważalny w branży od kilku tygodni i wartość inwestycji zaczyna maleć do poziomów bardziej zbliżonych do rzeczywistych cen rynkowych. Sądzimy, że wpłynie to korzystnie na rynek i zachęci przedsiębiorców do dalszych inwestycji – dodał R. Sklepowicz.

Po ukończeniu trzeciego portfela farm fotowoltaicznych łączna moc elektrowni wybudowanych w Polsce przez Green Genius sięgnie niemal 130 MW. Będą one wytwarzały ponad 136 GWh ekologicznej energii elektrycznej w skali roku. To uniknięcie emisji CO2, którą rocznie musiałoby pochłonąć ok. 1,8 mln 10-letnich drzew.

Czytaj więcej

Skomentuj