8 lutego zapraszamy na praktyczne warsztaty w formule on-line – “ABC postępowania z odpadami komunalnymi w BDO”. Zaprezentujemy najważniejsze zasady tego systemu oraz planowane zmiany, które czekać mogą użytkowników bazy w najbliższym czasie.

Już ponad dwa lata funkcjonuje moduł elektronicznej ewidencji odpadów, czyli Baza Danych Odpadowych (BDO). Rozwiązanie to porządkuje gospodarkę odpadową w kraju, ale też wiąże się z nowymi obowiązkami narzuconymi na wiele instytucji i przedsiębiorstw. Ich nieprzestrzeganie pociągać może za sobą dotkliwe kary finansowe.

Od 2020 r. redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” wraz z branżowymi ekspertami z różnych instytucji, kancelarii prawnych i firm doradczych przeprowadziły cykl szkoleń, dzięki którym niemal 3 tys. osób poznało szczegółowo spoczywające na nich obowiązki.

Wśród uczestników szkoleń byli właściciele prywatnych firm, przedstawiciele jednostek administracji publicznej i instytucji samorządowych, osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w miejskich i gminnych urzędach oraz przedsiębiorstwach.

Program szkoleń Abrysu jest tak opracowany, aby zaspokoić wiedzę dla maksymalnie szerokiej grupy odbiorców, zaś możliwość zadawania przez uczestników pytań dotyczących konkretnych problemów ich nurtujących umożliwia pozyskanie jeszcze bardziej szczegółowych informacji.

Kilkugodzinne webinarium 8 lutego w formie on-line poprowadzi ekspertka z zakresu BDO, Izabela Wołosiak, właścicielka firmy Green Concept. Najważniejsze nowości podczas szkolenia to: zmiana definicji odpadów komunalnych od 2022 r., nowe obowiązki ewidencyjne przetwarzającego odpady komunalne oraz kierunki zmian w ewidencji odpadów komunalnych.

Obok nauki precyzyjnej obsługi programu, mowa będzie także o obowiązkach wynikających z systemu dla kadry zarządzającej, sankcjach za ich niedotrzymanie, przekazywaniu odpadów z wykorzystaniem platformy BDO, statusie Kart Przekazania Odpadów, czy przemieszczeniu odpadów między miejscami prowadzenia działalności.

Dodatkowo, indywidualne pytania będą mogli kierować do ekspertki uczestnicy szkolenia poprzez czat. To unikalna okazja do rozwiązania bieżących problemów związanych z BDO wspólnie z naszym ekspertem. Żadne pytanie nie pozostanie bez konkretnej odpowiedzi.

Szczegóły dotyczące lutowego szkolenia z BDO znajdują się TUTAJ. Natomiast bezpośredni odnośnik do zapisów znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj