Do końca listopada można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Aluminiowa strona recyklingu” organizowanego przez Fundację RECAL.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki i recyklingu aluminiowych puszek, oraz potrzeby jego stosowania wśród uczniów i ich rodziców. Akcja ma za zadanie zmobilizować młodych ludzi do twórczego myślenia i współpracy w grupie nad projektem. Ważne jest to, aby poprzez pozytywny przekaz zachęcać do recyklingu i przedstawić swoje osiągnięcia w tym zakresie.

Konkurs polega on na opracowaniu stron internetowych promujących recykling aluminiowych puszek po napojach. Należy w ciekawy sposób stworzyć własną stronę z informacjami i ciekawostkami na temat recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Strony internetowe muszą się znaleźć na oficjalnej stronie placówki, do której uczęszcza uczeń lub uczniowie (grupa opracowująca strony internetowe to maksymalnie 10 osób + nauczyciel).

Przesłanie gotowych stron internetowych odbywa się za pośrednictwem e-maila oraz pocztą tradycyjną. Termin zgłaszania gotowych stron internetowych upływa w dniu 30 listopada 2011 roku. Ocenie podlegają: zawartość merytoryczna, pomysłowość i innowacyjność, zawartość graficzna, przejrzystość treści, uwzględnienie ciekawostek na temat aluminium, aluminiowych puszek do napojów oraz ich recyklingu.

Pełny tekst Regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.recal.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj