W Radomiu trwają prace nad „Sprawozdaniem z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008”.

Celem opracowania dokumentu jest ocena realizacji zapisów „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Radomia na lata 2004-2007” i „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2012”oraz przedstawienie stopnia realizacji założonych w nim celów przewidzianych do osiągnięcia w latach 2007-2008.

Mając na uwadze opracowanie sprawozdania zawierającego pełny zakres informacji o gospodarce odpadami, prezydent Radomia zwrócił się z prośbą o aktywne włączenie się mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych i zarządzających instalacjami w prace nad tym dokumentem.

Ankiety można pobrać na stronach radomskiego magistratu (kliknij tutaj).

źróło: radom.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj