Pracownicy zarządu zieleni miejskiej pielęgnujący zieleń zakładają przy wybranych drzewach w Krakowie specjalne worki nawadniające, które na bieżąco są uzupełniane określoną ilością wody. Wszystko w ramach pilotażowego projektu LIFE Urbangreen mającego przeciwdziałać zmianom klimatu.

Projekt opiera się na wytycznych przygotowanych przez prof. Alessio Finiego z Uniwersytetu Mediolańskiego. Dojrzałe drzewa wspierane są 75 litrami wody, natomiast małe drzewka 40 litrami raz na dwa tygodnie.

W przyszłości ilość dostarczonej wody będzie obliczana indywidualnie dla każdego drzewa przez aplikację wdrażaną w trakcie projektu. Aplikacja będzie wyliczać odpowiednią ilość wody, aby łagodzić stres związany z suszą i zapobiegać chorobom. W celu ograniczenia ilości zużywanej wody, pracownicy ZZM nie będą dostarczać jej dokładnie tyle, ile drzewo potrzebuje, a jedynie tyle, ile jest niezbędne do przeżycia.

Sukcesywnie na obszarach pilotażowych w Krakowie przeprowadzane jest również tzw. Mulczowanie (koszenie połączone z rozdrabnianiem powierzchni gleby). Zrębki z drzew liściastych z dodatkiem kory sosny wysypywane są na wysokość ok 5 – 10 cm w obrębie 1 metra od drzewa. Przefermentowane zrębki nawożą, pomagają zatrzymać wilgoć oraz stanowią ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami korzeni.

Pracownicy ZZM w Krakowie zakładają przy wybranych drzewach specjalne worki nawadniające (fot. ZZM Kraków)

Efektem prac w ramach LIFE Urbangreen ma być powstanie innowacyjnej platformy technologicznej usprawniającej zarządzanie terenami zieleni w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu. Jako miasta pilotażowe wybrano dwa miasta – Rimini we Włoszech i Kraków.

Dlaczego Kraków? W Krakowie zaobserwowano różne warunki klimatyczne w centrum i na peryferiach miasta. W mieście efekt miejskiej wyspy ciepła powoduje średnią różnicę temperatury powietrza około 1,2°C, która może sporadycznie osiągnąć 5 – 7°C, dodatkowo opady deszczu są częstsze w centrum niż na peryferiach. Kolejnym argumentem, który brano pod uwagę w przypadku Krakowa były nawalne opady deszczu.

Od początku 2000 r. silne ulewy powodowały powodzie w mieście, uszkodzenia dachów lub trakcji linii tramwajowych i straty w rolnictwie (błoto, niszczenie upraw), powodując szkody w wysokości wielu milionów euro. Ostatnim argumentem który zakwalifikował Kraków do programu LIFE Urbangreen była kondycja zdrowotna drzew. Miejskie warunki mikroklimatyczne powodują ciągłe wstrząsy dla roślin i zieleni: drzewa w takich warunkach stresu rosną wolniej, chorują i często umierają lub szybciej starzeją się i wymagają ciągłej oceny stabilności drzewa w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszystko to sprawiło, że Kraków stał się miastem pilotażowym dla projektu. O szczegółach związanych z wdrażaniem działań związanych z LIFE Urbangreen w Krakowie będzie można dowiedzieć się więcej podczas webinarium “Utrzymanie zieleni w czasie suszy” już 29 maja.

Czytaj więcej

Skomentuj