Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych o sześć miesięcy, do 31 grudnia 2021 r. Dotychczasowy system aukcyjny, zatwierdzony decyzją KE z 13 grudnia 2017 r. był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

– Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ofert do przyszłorocznych aukcji OZE. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze większej podaży zgłaszanych projektów – powiedział wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Resort przekazał, że odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w obecnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, który docelowo przewiduje wydłużenie tego mechanizmu również na okres po 2021 roku.Ministerstwo dodało, że dodatkowo, 28 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie rządu ws. maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj