Rząd opublikował rozporządzenia, którymi anulował zapowiedziane na ten rok aukcje OZE. Nie odbędzie się także dzisiejsza aukcja na wsparcie dla istniejących dużych elektrowni na biomasę i elektrowni wodnych.

W piątek zostały opublikowane rozporządzenia Rady Ministrów, których skutkiem było odwołanie przez URE aukcji OZE.

Rząd opublikował: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (DzU z 2017 r. poz. 1819), a także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (DzU z 2017 r. poz. 1820). Rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia.

W związku z publikacją aktów prawnych w tym roku nie będzie już zaplanowanych w najbliższych dniach aukcji, które miały się odbyć 2 października, 4 października i 6 października tego roku. Nie odbędzie się także żadna z kilkunastu zaplanowanych do końca roku aukcji.

– To prawo krajowe i próba omijania prawa UE oraz niezrozumiale koncepcje regulacyjne dotyczące np. klastrów, biomasy lokalnej, dziwnych nazw koszyków aukcyjnych nazw, form wsparcia dla biogazu, sposobu obliczania pomocy publicznej czy dyskryminacja energetyki wiatrowej i słonecznej są źródłem złego prawa i niekończących się problemów z notyfikacją krajowych przepisów przez Komisje Europejską – komentuje decyzję rządu Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj