Władze gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego 30 maja br. wzięły udział w konferencji dotyczącej usuwania azbestu. Odbyła się ona w Brodnicy, a jej organizatorem była Fundacja Zielone Płuca Polski. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, gdzie można zabiegać o fundusze na własne programy rugowania tej rakotwórczej substancji. Do udziału w konferencji zaproszono m.in. współautora rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” – Stanisławę Szałuchę. Przedstawiła ona główne założenia Programu, zadania na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz szacowane koszty jego realizacji. Ciekawym uzupełnieniem konferencji były wystąpienia dwóch gmin: Pruszcza oraz Torunia, które zajęły exeqo II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Polska bez azbestu”, ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki.
Przy okazji warto nadmienić, że Gmina Góra Kalwaria uruchomiła w maju br. na swoim terenie program usuwania azbestu. W jego ramach gmina oferuje bezpłatny transport i utylizację tej niebezpiecznej substancji z powierzchni do 200 m2. Z tej pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Natomiast z obiektów użyteczności publicznej azbest odbierany jest bez limitu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj