Władze Białegostoku zaprezentowały założenia rewaloryzacji Dziedzińca Głównego Pałacu Branickich w Białymstoku. Priorytetem prowadzonych prac jest przywrócenie barokowego charakteru całości rezydencji.

Postanowiono przywrócić mu układ przestrzenny z czasów największej świetności białostockiej rezydencji Branickich, tj. z początku II połowy XVIII w. Po 10 latach prowadzonych badań, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie na początku 2007 r. nieodpłatnie przekazał Miastu Białystok koncepcję rewaloryzacji Ogrodu Branickich w Białymstoku, która z kolei była podstawą sporządzenia, dokumentacji technicznej inwestycji przez TT&B Studio Architektury Tomasz Rogala.

Szczegółowe rozwiązania projektowe sporządzono na bazie 2 materiałów archiwalnych: rycinie Pierre’a Ricaud de Tirregaille’a z połowy XVIII w. ukazującej widok ogólny Pałacu Branickich w Białymstoku od strony dziedzińców oraz Planie Białegostoku z ok. 1757 r. autorstwa Jana Chrystiana Kamsetzera. Ponadto projektant wykorzystał także wyniki przeprowadzonych w latach 2005-2006 – na terenie dziedzińca i w obrębie studni – badań archeologicznych, badań architektonicznych obiektów i stratygraficznych ich tynków oraz sporządzonej inwentaryzacji konserwatorskiej obu pawilonów.

Projekt zakłada odtworzenie na terenie dziedzińca wstępnego: 2 fontann we wgłębnikach, 2 alei obsadzonych szpalerem drzew i układu drogowego oraz dawnego wyglądu 2 pawilonów studni (podobnie jak Brama Wielka – niezniszczonych podczas działań wojennych) oraz zaadaptowanie pomieszczeń studni i Bramy Wielkiej do nowych funkcji. Zakres prac prowadzonych na terenie dziedzińca obejmować będzie budowę: instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przepompowni z infrastrukturą technologiczną, systemu nawadniania, oraz wymianę nawierzchni i nasadzenia zieleni: 58 lip holenderskich i 3 870 m2 powierzchni trawników. Wartość zadania wynosi 6 mln zł.

Rewaloryzacja dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich planowana jest do przeprowadzenia w latach 2008-2010 (2008 – restauracja 2 pawilonów studni, 2009 – wszystkie prace ziemne, instalacje, budowa przepompowni i 2 fontann, 2010 – budowa i wymiana nawierzchni dróg,  budowa systemu nawadniania i nasadzenia zieleni). Na każdym etapie planowane jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, odpowiednio z uwagi na zakres prac: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj