Baza danych odpadowych (BDO) funkcjonuje od początku stycznia i korzystanie z niej jest obowiązkowe. Jednak za sprawą ostatnich zmian w przepisach może okazać się, że jeszcze przez pół roku będzie można prowadzić ewidencję papierową, ale pod pewnym warunkiem.

Po planowanych zmianach (ustawa czeka na podpis prezydenta) art. 236a. będzie stanowił, że do 30 czerwca 2020 r. “dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej”. Pełny tekst nowelizacji jest dostępny tutaj.

Papierowa ewidencja jeszcze przez pół roku

Jest jednak pewien warunek. Aby nadal sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej, przekazujący odpady musi wystawić kartę przekazania odpadów (KPO lub KPOK) również w tej formie. Potwierdza to oficjalny komunikat administratora BDO – Instytutu Ochrony Środowiska.

W ten sam sposób nowe przepisy interpretuje na łamach “Portalu Komunalnego” Małgorzata Woźniak z kancelarii “Brysiewicz i Wspólnicy”. – Najprawdopodobniej dodatkowe pół roku zyskali przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli przygotować się na przejście z papierowej ewidencji odpadów na w pełni elektroniczną procedurę – komentuje.


Warsztaty z BDO – zapisz się!


Co w przypadku awarii BDO?

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie BDO uniemożliwiająca sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności BDO przedsiębiorcy mają obowiązek uzupełnienia dokumentacji w systemie nie później niż w terminie 30 dni.

Na wniosek przedsiębiorców w zakresie wydłużenia czasu na dostosowanie się do nowego sposobu sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej oraz postulatów dotyczących opracowania modułu integracyjnego API, przyjęto w ww. ustawie rozwiązania, które umożliwią przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań dot. gospodarki odpadami za rok 2019 składanych w roku 2020.

Dodatkowo wcześniej udostępniony zostanie moduł integracyjny API, który umożliwi opracowanie sprawozdań również za pośrednictwem wewnętrznych programów poszczególnych przedsiębiorców oraz integracje danych z BDO.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że większość jej przepisów będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych.

Czytaj więcej

6 Komentarze

Skomentuj