Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 25 mln zł unijnej dotacji na przebudowę sieci ciepłowniczej w Białymstoku. Inwestycja ograniczyć ma emisję gazów cieplarnianych.

Projekt pochłonie w sumie ponad 62 mln zł i ma być realizowany przez trzy lata. Efektem będzie duży spadek emisji gazów cieplarnianych i znaczna oszczędność energii.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku w ramach projektu przebuduje wybrane odcinki sieci miejskiej o łącznej długości ok. 23 km.

Ponadto będzie wymieniana armatura w komorach ciepłowniczych, wentylacja grawitacyjna i odwodnienie komór cieplnych. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacuje się na 4 270,57 Mg CO2/rok,  a zużycie energii pierwotnej zmniejszy się o 17 065,53 GJ/rok.

Dofinansowanie w wysokości 25,8 mln zł Białystok otrzyma z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 “Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 62 mln zł.

Jest to pierwszy z listy projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj