Rekultywacja Sosiny to jeden z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Jaworzna przetargów roku. Mimo obaw magistratu, inwestycja spotkała się z zainteresowaniem oferentów.

Obecnie Zalew Sosina to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców Jaworzna i sąsiednich miejscowości. Dzięki przywróceniu ośrodkowi walorów przyrodniczych i użytkowych, meijsce to ma szansę stać się prawdziwą wizytówką miasta. Towarzyszyć ma temu poprawa stanu wody oraz stworzenie infrastruktury wraz z małą architekturą.

Rozwiązany zostanie największy problem zbiornika, czyli zamulenie dna i jakość wody. Dziś woda „wymieniana” jest w Sosinie raz na kilka lat. Po zbudowaniu przepompowni z Kanału Centralnego, w którym płynie krystalicznie czysta woda, wymiana jej dokonywana będzie kilkukrotnie w ciągu roku. Sosina stanie się tym samym zbiornikiem przepływowym.

Ogłoszony przetarg obejmował m.in. budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą. Planowana kwota na sfinansowanie tej części inwestycji to 15 mln zł.

Mała architektura wraz z pomostami dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych, zielony parking, obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleń projektowana to kolejna część zadania, na którą magistrat zarezerwował 5 mln zł. Z kolei na wymianę i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina wraz z budową  przepompowni wody i odmuleniem dna zaplanowano 10 mln zł.

Gmina ma na całe zadanie 33 mln zł, z czego większość to unijne dofinansowanie. Pierwsza i trzecia część inwestycji mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Z uwagi na zbyt drogie oferty możliwe jest, że w przypadku przetargu obejmującego zieleń i obiekty rekreacyjne władze Jaworzna zdecydują się go powtórzyć lub też budżet projektu zwiększony zostanie o brakujące kilkaset tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Skomentuj