Rząd zapowiada powołanie w najbliższym czasie pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii (OZE), którego zadaniem będzie poprawa koordynacji i przyśpieszenie działań sprzyjających rozwojowi OZE w naszym kraju. Mówił o tym już podczas listopadowego expose premier Mateusz Morawiecki.

Powołanie pełnomocnika ds. OZE planowane jest jeszcze w pierwszym kwartale b.r. Decyzja ta ma poprawić koordynację działań w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii na poziomie struktur rządowych.

W projekcie rządowego rozporządzenia wskazuje się, że do zadań nowego pełnomocnika należeć będzie m.in. koordynacja działań mających na celu rozwój wykorzystania OZE, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, biokomponentów, paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych, rozwój elektromobilności i magazynowania energii, poprawa efektywności energetycznej oraz lepsze wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Pełnomocnik zajmować ma się również barierami ograniczającymi rozwoju wykorzystania OZE i propozycjami ich zniesienia, rekomendacjami dla organów administracji rządowej, opiniowaniem projektów dokumentów mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa, a także wspieraniem działań popularyzujących wykorzystanie OZE, energetykę rozproszoną, klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Jego zadaniem ma być również “analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych”.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Pełnomocnikiem będzie funkcjonariusz partii PIS, ni w ząb nie znający problemu. Ale za to będzie miał kilka sekretarek, rzecznika prasowego, kilku kierowców, kilku Zastępców, stworzy się departamenty, na czele których będą stali partyjni dyrektorzy, tam też sekretarki, itd, itd.

Skomentuj