Dąbrowa Górnicza jest kolejną gminą w województwie śląskim, która skorzystała z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie lokalnego programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 52 tys. zł Środki te pozwolą na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe wraz z konkretnym planem działań na rzecz pozyskania tańszej dla mieszkańców energii.

Eksperckie opracowanie dotyczyć będzie w szczególności racjonalizowania użytkowania ciepła, energii elektrycznej, koordynację rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej z rozwojem społecznym i gospodarczym gminy a także współpracę ze wszystkimi podmiotami lokalnego rynku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Zaplanowano też otwarcie lokalnego rynku na konkurencję w przypadku możliwości uzyskania paliwa alternatywnego do produkcji energii w procesie czystych technologii.

Dzięki temu programowi Dąbrowa Górnicza przyłączy się do gmin realizujących przyjęty przez Unię Europejską pakiet o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 20 procent do 2020 roku. Zracjonalizowane i dostosowane do lokalnych potrzeb zostanie użytkowanie ciepła i energii elektrycznej. Dokonana zostanie też kompleksowa ocena możliwości wykorzystania lokalnych nadwyżek energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach i wykorzystania paliwa alternatywnego w celu zapewnienia perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego gminy.

Zrealizowane na podstawie tego planu inwestycje energooszczędne, pozwolą mieszkańcom gminy na zmniejszenie opłat za energię i jej racjonalne wykorzystanie.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj