Z początkiem lipca zostały w Łodzi uruchamione punkty, gdzie bezpłatnie będzie można pozostawić ściętą trawę i inne odpady po porządkach w ogrodzie. Bezpłatnie będą przyjmowane odpady pochodzenia roślinnego, które najczęściej pojawiają się podczas porządkowania ogrodów – ścięta trawa, liście, zwiędłe kwiaty, małe roślinki.

Pomysł wypłynął z licznych sugestii łodzian zgłaszanych w rozmowach telefonicznych na Zieloną Linię (042 638 50000).

Punkty przyjmujące odpady pochodzące z porządków ogrodowych, działać będą od początku lipca 2009 roku:

  • Kompostownia Odpadów Organicznych przy ul. Sanitariuszek 70/72, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (lub po ustaleniu telefonicznym 042-640 48 57)
  • Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów przy ul. Zamiejskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, w soboty od 8:00 do 12:00.

Aby skorzystać z bezpłatnej zbiórki odpadów wystarczy spełnić następujące warunki: należy samemu dostarczyć odpady pod wskazany adres,  przyjmowane będą tylko odpady takie jak trawy, liście, kwiaty i małe rośliny,   jednorazowo można przywieźć odpady w workach, których suma objętości nie przekracza 240 litrów oraz  po przywiezieniu odpadów należy je wysypać we wskazane przez pracowników miejsce (z punktu w Kompostowni wykorzystane worki należy zabrać ze sobą)

Bezpłatna akcja nie dotyczy zbiórki gałęzi, drzew i innych odpadów większych gabarytów. Odpady zanieczyszczone innymi śmieciami komunalnymi nie będą przyjmowane.

Źródło: czystemiasto.uml.lodz.pl

Czytaj więcej

Skomentuj