W Gdańsku trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Zielony Stok.

Przebudowa polegać będzie na wymianie istniejącego rurociągu na nowy o większej średnicy, co umożliwi bezproblemowy odbiór większej ilości ścieków oraz na odtworzeniu (przepięciu) 6 istniejących przyłączy do nieruchomości.

Prace będą prowadzone głównie metodą bezwykopową (techniką burstliningu zwaną też crackingiem), która jest mniej uciążliwa. Polega ona na jednoczesnym kruszeniu lub rozcinaniu starego rurociągu, rozpychaniu jego fragmentów na boki i w tak powiększoną przestrzeń – wciąganiu nowego przewodu, który po zakończeniu prac przejmuje wszelkie funkcje starego. Odcinki nowego rurociągu będą wprowadzane przez komory wlotowe o wymiarach ok. 2,5 m na 2,5 m, które na czas robót zostaną utworzone w miejscach istniejących studni kanalizacyjnych.

Przebudowa sieci odbędzie się w ramach „Gdańskiego projekt wodno-ściekowego etap II”, w 56%

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj