Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w czasie epidemii? Jak skutecznie zabezpieczyć pracowników i zmotywować ich do pracy? Jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia? To tylko niektóre pytania, na jakie uzyskali uczestnicy webinarium „BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii koronawirusa”. Teraz, ponaddwugodzinne nagranie oraz materiały z tego spotkania dostępne są on-line.

Webinarium, które odbyło się 7 kwietnia, prowadziła Weronika Rewers, członkini zespołu powołanego do opracowania procedur zabezpieczających pracowników przed COVID-19. Na pytania odpowiadali także Magdalena Sułek-Domańska z Koalicji BHP, która przygotowała zalecenia dla branży komunalnej oraz i Patryk Kot, główny specjalista ds. BHP firmy Eneris.

Szkolenie on-line zgromadziło ponad 80 uczestników – m.in. specjalistów ds. BHP w gospodarce komunalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami oraz firm odbierających i transportujących odpady i ci zajmujący się przetwarzaniem odpadów, właściciele instalacji i recyklerzy.

Uczestnicy usłyszeli odpowiedzi m.in. na pytania o bezpieczeństwo w odbiorze i transporcie odpadów, współpracy z Sanepidem w zakresie monitorowania stanu zdrowia mieszkańców a obostrzeń związanych z RODO, czy łańcucha postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wśród pracowników.

Teraz każdy, kto nie mógł wziąć udziału w webinarium ma okazję pozyskać wiedzę z zakresu BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii.

Czytaj więcej

Skomentuj