Letni etap realizacji współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej projektu pt. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków” Wodociągi Białostockie mogą zaliczyć do udanych. Ostatnie zadania objęte harmonogramem, włącznie z tymi, o które przedsięwzięcie zostało w jego trakcie rozszerzone, przebiegają planowo.

Projekt realizowany przez Wodociągi Białostockie wart jest ponad 170,6 mln zł, z czego prawie 109 mln to dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Białostockie ulice

Prace wykonywane na białostockich ulicach Rzędziana, Kiemliczów i Polnej to właśnie zadania, o które został rozszerzony harmonogram. Właściwie to już końcówka robót, ponieważ uzgadniana jest dokumentacja powykonawcza i przygotowywane są prace odbiorowe. Podobnie rzecz ma się na ulicach Zwierzynieckiej i Wasilkowskiej. Stan ten dotyczy zarówno współfinansowanej przez UE budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jak i sieci wodociągowej, którą Wodociągi Białostockie realizują ze środków własnych. Jeszcze jesienią tego roku wszystkie wymienione prace powinny być ostatecznie zakończone. Część właścicieli położonych tam posesji już załatwia formalności związane z podłączeniem się do nowych linii. Oprócz oczywistych korzyści, jakie daje stały dostęp do wody wodociągowej warto też zaznaczyć zalety niemartwienia się o płynne nieczystości, które w sposób ciągły są odbierane przez sieć kanalizacji sanitarnej i transportowane do oczyszczalni ścieków.

Finał na stawach

Do finału zmierzają ostatnie zadania prowadzone na obiektach Wodociągów Białostockich. Wyraźne zmiany już są widoczne, zwłaszcza przy modernizacji stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie. Zmodernizowane, odpowiednio wyprofilowane, w pełni działające stawy infiltracyjne technologiczne ładnieją z dnia na dzień. W dużej części zazieleniły się już umocnione specjalną siatką skarpy. Stawy rezerwowe są w trakcie zaawansowanej modernizacji i też niedługo odmienią swój wygląd. Widać wyraźnie, jak odmładza się najstarszy obiekt Wodociągów Białostockich. Wszystkie roboty mają zakończyć się również w tym roku.

Zmiany w oczyszczalni

Zmienia się też oczyszczalnia ścieków, gdzie trwa hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów. Faliste przykrycia komór osadników wstępnych nie tylko niwelują przenikanie uciążliwych zapachów do atmosfery, ale też nadają obiektowi jeszcze bardziej industrialne oblicze. Taki charakter oczyszczalnia zyskuje też dzięki nowym, lśniącym w słońcu instalacjom kolumn z wypełnieniem mineralnym typu lawa wulkaniczna. Odznaczają się one wysoką efektywnością usuwania odorów i substancji złowonnych. Zakończenie całego zadania planowane jest na wiosnę 2022 r.

Czytaj więcej

Skomentuj