W Czechowicach-Dziedzicach 9 maja br., po dwóch latach budowy, oddano do użytku jedną z pierwszych i najnowocześniejszych w kraju kompletną instalację do produkcji komponentów, wykorzystywanych przy produkcji biopaliw.

Instalacja spółki LOTOS Biopaliwa do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton rocznie została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczką w wysokości 35 mln zł, co stanowi ponad 40% całości kosztów przedsięwzięcia.

– Pożyczka Narodowego Funduszu udzielona została w 2007 roku zgodnie z programem priorytetowym obejmującym ochronę powietrza i dotyczącym wzrostu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw – mówi Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.  – W prawie 20-letniej historii Narodowego Funduszu jest to największa pożyczka udzielona na budowę instalacji do produkcji komponentów wykorzystywanych na rynku biopaliw.

Produkowany w Czechowicach-Dziedzicach biokomponent używany będzie jako dodatek do oleju napędowego i produkcji paliwa popularnie zwanego biodieslem. Przy wyborze podobnych inwestycji do finansowania Narodowy Fundusz kieruje się m.in. koniecznością wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski, w tym Dyrektywy 2003/30/WE z.2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych oraz prawa krajowego, m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Rozwiązanie technologiczne zastosowane w Czechowicach (głównym wykonawcą instalacji była firma MAN Ferrostaal) oparte jest na koncepcji procesu produkcji paliwa typu biodiesel z olejów roślinnych i tłuszczów oraz metanolu, metodą estryfikacji prowadzonej w procesie ciągłym. W instalacji LOTOS-u produkowana będzie także gliceryna techniczna w ilości 12 tys. ton rocznie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, m.in. dwutlenku węgla o 186 tys. ton rocznie. Pod koniec ubiegłego roku spółka LOTOS Biopaliwa uzyskała od Wojewody Śląskiego pozwolenie zintegrowane, które jest świadectwem produkcji zgodnej z normami ekologicznymi.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 1989-2007 w dziedzinie ochrony powietrza podpisał ponad 2,2 tys. umów dotacji i pożyczek na kwotę 5,9 mld złotych. Całkowity koszt dofinansowanych przez Narodowy Fundusz przedsięwzięć w dziedzinie ochrony powietrza przekracza 28,8 mld złotych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj