Z projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach przygotowanego przez Ministerstwo Energii wynika, że biometan będzie mógł być używany jako biopaliwo do produkcji biowodoru i pomoże wypełnić Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Resort energii chce, by biometan traktowany był w Polsce jako paliwo. Z projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach, przygotowanego przez Ministerstwo Energii wynika, że biometan będzie mógł być używany jako biopaliwo do produkcji biowodoru i pomoże wypełnić Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Jak wskazał resort energii, produkowany w biogazowniach biogaz jest powszechnie wykorzystywany w Unii Europejskiej – przede wszystkim do produkcji ciepła i energii. Natomiast na mniejszą skalę stosowany jest jako paliwo w transporcie, m.in. jako zamiennik sprężonego gazu ziemnego (CNG). Ministerstwo ocenia, że potencjał wykorzystania biogazu znacząco rośnie dopiero po jego uzdatnieniu do jakości biometanu.

– Tak przygotowany biometan może stanowić pełnowartościowy produkt energetyczny i substrat chemiczny, ale również pełnowartościowe paliwo do napędu pojazdów drogowych – poinformował resort. Przypomniał jednocześnie, że europejskie doświadczenia wskazują, iż oczyszczony biometan może być z powodzeniem zatłaczany do sieci gazowej, a w całej Unii robi to już blisko 500 biogazowni.

Według Ministerstwa Energii, udział biometanu w produkcji biokomponentów dodawanych do paliw będzie elementem realizacji przez Polskę unijnych celów klimatycznych. Produkcja biometanu w oparciu o tzw. substraty odpadowe, czyli biomasę z odpadów komunalnych, bioodpady z gospodarstw domowych, biomasę z przemysłowych odpadów rolno-spożywczych czy osady ściekowe, stanowi istotną zachętę do stosowania biometanu w zakresie zapewnienia minimalnego udziału tzw. biopaliw zaawansowanych, które do 2030 r. musi wynosić co najmniej 3,5 proc.

– Zmiana przepisów jest szansą dla branży biogazowej. Dzięki takim ustawom, produkcja biogazu w Polsce rozwinie się jeszcze bardziej – powiedział wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) Artur Zawisza.

Regulacja otworzy drogę do szybszej i tańszej produkcji, ponieważ dziś biogazownie potrzebują kilkumilionowych inwestycji w agregaty kogeneracyjne. Często to jedna czwarta kosztu całej biogazowni. Tymczasem przy produkcji biometanu w biogazowni odpada koszt instalacji do produkcji energii. Rezultatem wejścia w życie projektu nowelizacji będzie więc powstawanie nowych, tańszych biogazowni od początku obliczonych na produkcję biometanu.

Czytaj więcej

Skomentuj