Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Tag: biogazownie

Łącznie artykułów: 30.

Konsultacje w sprawie biogazowni możliwe w sierpniu

Konsultacje w sprawie biogazowni możliwe w sierpniu

15.07.2024
0

"Najpewniej" pod koniec sierpnia Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu trafi do konsultacji społecznych z jeszcze wyższym niż planowano wykorzystaniem mocy z biogazu w energetyce - poinformował wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Zapowiedział też zwiększenie wsparcia dla biogazowni o 2 mld zł. Wyraził nadzieję, że na jesieni te rozwiązania zostaną przyjęte przez parlament.

Specustawa o rolniczych biogazowniach

Specustawa o rolniczych biogazowniach

24 lipca 2023 r. prezydent podpisał nową specustawę dotyczącą biogazowni rolniczych. Na dzień pisania tego artykułu nowy akt prawny nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw. Większość jego postanowień ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia. 

Wielkopolanie sięgają po energię z odpadów

Wielkopolanie sięgają po energię z odpadów

Według danych GUS-u, w 2021 roku w Polsce wytworzono 121 mln ton odpadów, z czego 11,3% (13,7 mln ton) stanowiły odpady powstające w gospodarstwach domowych. W czołówce regionów wytwarzających najwięcej odpadów komunalnych znalazły się województwa: mazowieckie – ponad 1,9 mln ton, śląskie – ponad 1,7 mln ton oraz wielkopolskie – niemal 1,3 mln ton. 

Inwestycja w (bio)energię

Inwestycja w (bio)energię

Przed biogazowniami w Polsce rysuje się optymistyczna przyszłość. Do produkcji biogazu, a potem energii cieplnej i elektrycznej można zastosować nie tylko odpady komunalne i osady ściekowe, ale także resztki czy odpady z działalności rolnej i rolno-spożywczej. Rolnicze biogazownie to przyszłościowy segment OZE.

Polska u progu wielkiego programu biogazowego

Polska u progu wielkiego programu biogazowego

– Podczas wywołanego wojną kryzysu płacimy rachunek za zaniedbania i opieszałość na drodze konwersji naszych gospodarek w stronę zielonej energetyki. Wyciągnijmy z tego wnioski na przyszłość – apelowała Leonore Gewessler, austriacka minister klimatu i środowiska, podczas styczniowej Środkowoeuropejskiej Konferencji Biomasy w Graz.

Prawo odpadowe w świetle eksploatacji biogazowni

Prawo odpadowe w świetle eksploatacji biogazowni

W ramach analiz prowadzonych przez właściwe ministerstwa zdiagnozowane zostały powody uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Są to m.in. ograniczenia o charakterze prawnym, w szczególności braki w zakresie definicji biometanu, reguł prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu oraz określenia wymogów (w tym dotyczących parametrów jakościowych) dla nowego rodzaju paliwa gazowego.

Bioodpady vs ekologia

Bioodpady vs ekologia

Trudna sytuacja na rynku energetycznym w Polsce, wywołana przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz zależnościami od rosyjskiego agresora (gaz, węgiel kopalny), sprawiła, że poszukuje się alternatyw. Jedną z nich są instalacje biogazowe, które oprócz zysków ekonomicznych i możliwości stworzenia bezpiecznej energetycznie Polski niosą za sobą również szereg korzyści ekologicznych. 

Biogazownie zerują ślad węglowy produkcji mięsnej

Biogazownie zerują ślad węglowy produkcji mięsnej

Polska hodowla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu wywiera ogromny wpływ na środowisko. Świadczy o tym chociażby ilość produkowanego śladu węglowego powstałego w produkcji mięsa, mleka i jaj.  W 2020 r. wyprodukowano 5,22 mln ton mięsa, w tym 2,811 mln ton mięsa drobiowego, 1,853 mln ton mięsa wieprzowego i 565 tys. ton mięsa wołowego. Szacuje się, że produkcja 1 kg mięsa obarczona jest emisją 5,5 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Biogaz - potencjał, przyszłość i praktyka. Jak efektywnie wykorzystać go w samorządach i gospodarce komunalnej?

Biogaz - potencjał, przyszłość i praktyka. Jak efektywnie wykorzystać go w samorządach i gospodarce komunalnej?

Biogaz zyskuje coraz większy potencjał nie tylko w energetyce, ale także w gospodarce komunalnej i działalności gmin. Jakie są perspektywy rozwoju sektora biogazowego oraz o aktualnie dostępnych technologiach, przepisach prawnych czy możliwości dofinansowania rozmawiali prelegenci podczas webinarium "OZE Nowe Perspektywy - Biogaz w samorządach i gospodarce komunalnej".

Dobre i złe strony biogazowni [PLUS]

Dobre i złe strony biogazowni [PLUS]

Odnawialne źródła energii to przede wszystkim technologie związane z pozyskiwaniem energii z promieniowania słonecznego oraz siły wiatru. Czy istnieją podstawy, aby bagatelizować znaczenie biogazu jako OZE? Bez wątpienia technologie te posiadają liczne wady, ale też zalety. Co więc wpływa na tak silne spłycanie rozmów o biogazowych rozwiązaniach?

css.php
Copyright © 2024