Biogaz zyskuje coraz większy potencjał nie tylko w energetyce, ale także w gospodarce komunalnej i działalności gmin. Jakie są perspektywy rozwoju sektora biogazowego oraz o aktualnie dostępnych technologiach, przepisach prawnych czy możliwości dofinansowania rozmawiali prelegenci podczas webinarium “OZE Nowe Perspektywy – Biogaz w samorządach i gospodarce komunalnej”.

Przyszłość biogazu w kontekście Polityki energetycznej Polski 2040 zaprezentowała Sylwia Koch-Kopyszko reprezentująca Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.  Wśród najważniejszych przepisów należy wymienić unijną dyrektywę RED II. Jej celem jest osiągnięcie w miksie energetycznym UE 32-procentowego udziału odnawialnych źródeł energii.

Biogaz w walce ze zmianą klimatu

– Klimat się ociepla i musimy coś zrobić. Polityka Unii pod tym kątem jest jasna – wyjaśniła Sylwia Koch-Kopyszko.

W Polsce funkcjonują już gwarancje pochodzenia biogazu, trwają prace nad wprowadzeniem gwarancji pochodzenia biometanu. Poziom gazyfikacji w Polsce wynosi aktualnie ok. 55%.

Prelegentka przypomniała, że na krajową transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. zostanie skierowanych ok. 200 mld zł. Część tych pieniędzy ma zostać przeznaczone na rozwój instalacji biometanowych.

W perspektywie PEP 2040 rozbudowie ma ulec krajowa sieć przesyłowa i dystrybucyjna biogazu oraz infrastruktura magazynowa. Przewiduje się też wzrost znaczenia biomasy, biogazu i geotermii w ciepłownictwie systemowym. Mechanizmy wsparcia OZE będą dotować przede wszystkim rozwiązania zapewniające maksymalną dyspozycyjność.

Pieniądze i perspektywy

Obecnie komponent biogazowy w dotacjach krajowych znajduje się przede wszystkim w 3 programach: Agroenergia, Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe. Formy i możliwości dofinansowania przedstawił Michał Herrmann z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Marek Pituła, prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu wyjaśnił jakie są różnice między energią z biogazu a biometanem. Biometan jest to biogaz, który spełnia określone parametry. Możliwe jest jego uzdatnianie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji, wtłoczenie do sieci gazowej bądź sprężenie lub skroplenie. Skroplony biometan to jedyny obecnie dostępny, realny magazyn energii o ogromnej pojemności. System wsparcia uzdatniania jest obecnie w opracowaniu.

Biogaz może być także używany w branży transportowej, która w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zobligowała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2050 r. Największej interwencji wymaga sektor transportu drogowego. Redukcja emisji możliwa jest m.in. przez wzrost udziału biopaliw z surowców rolnych – wskazała Izabela Samson-Bręk z Krajowej Izby Biopaliw.

Wykorzystywanie odpadów w celach energetycznych jest szczególnie ważne w aspekcie unijnego pakietu gospodarki obiegu zamkniętego. Jego rolę dla sektora biogazu podkreślała Ilona Olsztyńska z SGS Polska.

 

Czytaj więcej

Skomentuj