Bociany białe coraz chętniej pojawiają się na terenach składowisk i innych miejscach gromadzenia odpadów. Czy z tym zjawiskiem należy walczyć, czy raczej pozwolić im na swobodę?

Masowe i regularne pojawianie się ptaków miejscach takich jak składowiska odpadów wskazuje, że są to niezwykle istotne i wartościowe punkty na mapie potencjalnych żerowisk. Szczególnie w obliczu suchego i gorącego lata, kiedy to błyskawicznie kurczą się podmokłe tereny, które dla bocianów stanowią podstawowe źródło pożywienia.

W lipcu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie zaobserwowano aż osiemdziesiąt osobników. – To wszystko świadczy, jak ważnym miejscem dla boćków jest teren składowiska, na który zlatują ptaki nie tylko z najbliższych okolic, ale i te, których gniazda usytuowane są w znaczącej odległości od zakładu – mówią przedstawiciele ZUOK Spytkowo.

Na wniosek organizacji ornitologicznej teren ZUOK w Spytkowie został objęty badaniami dotyczącymi zjawiska występowania na obszarach składowania odpadów bocianów białych w trakcie sezonu lęgowego. Przez pięć miesięcy prowadzone były systematyczne obserwacje zachowań ptaków przebywających na składowisku oraz zbieranie informacji na temat ich ilości, godzin przylotu i odlotu, czasu jaki przeznaczają na żerowanie wśród odpadów itp. Badania były realizowane w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą „White stork on the rubbish dumps in Central and Eastern Europe”, którego koordynatorem był dr Marcin Tobółka z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Od kilku lat ZUOK Spytkowo współpracuje też z Młodzieżową Grupą Badawczą Ptaków Wysypisk „Kania”. Grupa badawcza prowadzi obserwacje na terenie zakładu nie tylko bocianów, ale też i innych gatunków ptaków. Dokumentowanie procesu badawczego przebiega m.in. poprzez obserwację ptaków w budkach lęgowych, które były zawieszone na terenie zakładu przez ZUOK Spytkowo. Wyniki badań zostały przedstawione na czterech zorganizowanych Mazurskich Konferencjach Ornitologicznych w ZUOK Spytkowo.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. składowisko w Spytkowie to składowisko odpadów niebezpiecznych – żmij, żab myszy i innej padliny – stąd bociany – jak to ? nie wiedzieliście

Skomentuj